Організаційні аспекти протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Жаровська, Г. П.
Жаровская, Г. П.
Zharovska, H. P.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

У статті розглянуто питання, які нині торкаються проблем національної безпеки України. Мова йде про необхідність удосконалення організаційних засад протидії транснаціональній організованій злочинності, яка являє собою загрозу інтересам людини й громадянина, суспільства та держави. Автор статті визначає конкретні напрями, які мають сприяти вирішенню проблеми підвищення ефективності бо- ротьби з транснаціональною злочинністю, обґрунтовує необхідність їх якнайскорішого впровадження.

Бібліографічний опис

Жаровська Г. П. Організаційні аспекти протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні / Г. П. Жаровська // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 475-482.

Ключові слова

транснаціональна злочинність, протидія, організація, удосконалення, система, правоохоронні органи, транснациональная преступность, противодействие, организация, совершенствование, система, правоохранительные органы, transnational crime, combat, organization, improvement, system, law enforcement bodies

Цитування

Жаровська Г. П. Організаційні аспекти протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні / Г. П. Жаровська // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 475-482.