Правове забезпечення рекламної діяльності в Одесі

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Кірінко, Ольга Вікторівна
Киринко, Ольга Викторовна
Kirinko, Olha V.
Плукчи, Людмила Василівна
Плукчи, Людмила Васильевна
Plukchy, Liudmyla V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Кірінко О. В. Правове забезпечення рекламної діяльності в Одесі / О. В. Кірінко, Л. В. Плукчи // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 716-718.

Ключові слова

реклама, Закон України «Про рекламу», рекламна діяльність в Одесі, ринок товарів і послуг, психологічні механізми, дослідження поняття реклами, розміщення зовнішньої реклами, реклама, Закон Украины «О рекламе», рекламная деятельность в Одессе, рынок товаров и услуг, психологические механизмы, исследования понятия рекламы, размещение наружной рекламы, advertising, Law of Ukraine "On Advertising", advertising activity in Odessa, market of goods and services, psychological mechanisms, research of the concept of advertising, placement of outdoor advertising

Цитування

Кірінко О. В. Правове забезпечення рекламної діяльності в Одесі / О. В. Кірінко, Л. В. Плукчи // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 716-718.