Абстракти з негативною оцінністю у публіцистичних творах ХХ століття

Завантаження...
Ескіз

Дата

2013

Автори

Мамич, М. В.
Мамич, М. В.
Mamich, M. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Мамич, М. В. Абстракти з негативною оцінністю у публіцистичних творах ХХ століття / М. В. Мамич // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.) / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ "ОЮА". Півд. регіон. центр НАПрН України. - Одеса : Фенікс, 2013. - Т. 1. - С. 682-684.

Ключові слова

публіцистичні твори, ХХ століття, абстракти, публіцистичний стиль, негативна оцінність, публицистические произведения, ХХ столетие, абстракция, публицистический стиль, отрицательная оценность, journalistic works, twentieth century, abstractions, negative evaluations, journalistic style

Цитування

Мамич, М. В. Абстракти з негативною оцінністю у публіцистичних творах ХХ століття / М. В. Мамич // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.) / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ "ОЮА". Півд. регіон. центр НАПрН України. - Одеса : Фенікс, 2013. - Т. 1. - С. 682-684.