Проблеми розвитку часових характеристик джерел права

Завантаження...
Ескіз

Дата

2006

Автори

Оборотов, Ігор Гариславович
Оборотов, Игорь Гариславович
Oborotov, Igor G.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Бібліографічний опис

Оборотов І. Г. Проблеми розвитку часових характеристик джерел права / І. Г. Оборотов // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України, ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2006. – Вип. 29. - С.92–96.

Ключові слова

джерела права, нормативно-правовий акт, юридичний прецедент, правовий звичай, застосування правових норм, дія правової норми, источники права, нормативно-правовой акт, юридический прецедент, правовой обычай, применение правовых норм, действие правовой нормы, sources of law, legal act, legal precedent, legal custom, the application of legal norms, action of legal norms

Цитування

Оборотов І. Г. Проблеми розвитку часових характеристик джерел права / І. Г. Оборотов // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України, ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2006. – Вип. 29. - С.92–96.