Інклюзивна (спеціальна) освіта у контексті вищої освіти: проблеми реформування

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Макодзей, Людмила Іванівна
Макодзей, Людмила Ивановна
Makodzei, Liudmyla I.
Гусак, Юлія Анатоліївна
Гусак, Юлия Анатольевна
Husak, Yuliia A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Макодзей Л. І. Інклюзивна (спеціальна) освіта у контексті вищої освіти: проблеми реформування / Л. І. Макодзей, Ю. А. Гусак // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 491-493.

Ключові слова

інклюзивна освіта, вища освіта, соціальний захист, дієва інтеграція людей з особливими потребами, Закон України «Про вищу освіту», особа з інвалідністю, спеціальні умови, недоліки інклюзивної освіти, инклюзивное образование, высшее образование, социальная защита, действенная интеграция людей с особыми потребностями, Закон Украины «О высшем образовании», человек с инвалидностью, специальные условия, недостатки инклюзивного образования, inclusive education, higher education, social protection, effective integration of people with special needs, Law of Ukraine "On Higher Education", a person with a disability, special conditions, disadvantages of inclusive education

Цитування

Макодзей Л. І. Інклюзивна (спеціальна) освіта у контексті вищої освіти: проблеми реформування / Л. І. Макодзей, Ю. А. Гусак // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 491-493.