Оперативно-розшукова протидія серійним убивствам, вчинюваним сексуальними маніяками

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Перепелиця, М. М.
Перепелица, Н. Н.
Perepelytsia, M. M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

У статті проаналізовано особливості оперативно-розшукової протидії серійним убивствам, які вчиняються сексуальними маніяками. Наведено визначення серійного вбивства та класифікацію осіб, які їх вчиняють. Охарактеризовано типову поведінку сексуальних маніяків, надано їх психологічний портрет. Запропоновано комплекс заходів, які потрібно вживати оперативним підрозділам для протидії серійним убивствам. Проаналізовано відповідні попереджувальні механізми оперативно-розшукового характеру. Обґрунтовано потребу в додаткових функціях аналітичних підрозділів щодо протидії серійним сексуальним убивствам.

Бібліографічний опис

Перепелиця М. М. Оперативно-розшукова протидія серійним убивствам, вчинюваним сексуальними маніяками / М. М. Перепелиця // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 347-354.

Ключові слова

серійне вбивство, сексуальний маніяк, оперативно-розшукова діяльність, попередження, правоохоронні органи, серийное убийство, сексуальный маньяк, оперативно-розыскная деятельность, предупреждение, правоохранительные органы, serial murder, sexual maniac, special investigation activity, prevention, law enforcement

Цитування

Перепелиця М. М. Оперативно-розшукова протидія серійним убивствам, вчинюваним сексуальними маніяками / М. М. Перепелиця // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 347-354.