Практичний курс німецької мови : практикум для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 03 «Гуманітарні науки» спеціальності 035 «Філологія»

Завантаження...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Харків : Контраст

Анотація

Практичний курс німецької мови : практикум для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 03 «Гуманітарні науки» спеціальності 035 «Філологія» містить тексти і лексико-граматичні завдання, що спрямовані на розвиток навичок мовного спілкування, збагачення словникового запасу, комунікативних умінь на нормативному рівні. Різноманіття завдань дає змогу реалізувати індивідуальний і диференційний підхід до навчання німецькій мові здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 03 «Гуманітарні науки» спеціальності 035 «Філологія». Практикум включає тексти та комплекси вправ для перевірки лексичних навичок, формування та розвитку умінь усного та писемного мовлення. Може використовуватися для самостійної роботи. Основною функцією лексико-граматичних завдань є контроль успішності навчання німецькій мові, тобто перевірка засвоєння лексичного та граматичного матеріалу.

Бібліографічний опис

Практичний курс німецької мови : практикум для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 03 «Гуманітарні науки» спец. 035 «Філологія» / уклад. Т. В. Тупікова, Т. Б.Козак ; НУ «ОЮА». – Харків : Контраст, 2024. – 72 с. - Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.27389

Ключові слова

мовне спілкування, комунікативні вміння, навчання німецькій мови, філологія

Цитування

Практичний курс німецької мови : практикум для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 03 «Гуманітарні науки» спец. 035 «Філологія». Харків, 2024. URL: https://hdl.handle.net/11300/27389; DOI: 10.32837/11300.27389