Кримінально-правові та кримінально-виконавчі аспекти становлен­ня й розвитку кримінального покарання «тримання в дисциплінарному батальйоні» від витоків до початку XX століття

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Ніколаєнко, Т. Б.
Николаенко, Т. Б.
Nikotaienko, T. B.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

У статті через призму кримінально-правового та кримінально-виконавчого аспектів до­ сліджено історичний досвід зародження та становлення кримінального покарання «тримання в дисциплінарному батальйоні» в українському законодавстві від Київської Русі до радянського періоду.

Бібліографічний опис

Ніколаєнко Т. Б. Кримінально-правові та кримінально-виконавчі аспекти становлен­ня й розвитку кримінального покарання «тримання в дисциплінарному батальйоні» від витоків до початку XX століття / Т. Б. Ніколаєнко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 285-293.

Ключові слова

вигнання, ув'язнення, позбавлення (обмеження) волі, арешт, військовослужбовці, становий характер покарання, дисциплінарний батальйон, изгнание, заключение, лишение (ограничение) свободы, арест, военнослужащие, сословный характер наказания, дисциплинарный батальон, banishment, imprisonment, custodial restraint, arrest, military, class nature of punishment, penal battalion

Цитування

Ніколаєнко Т. Б. Кримінально-правові та кримінально-виконавчі аспекти становлен­ня й розвитку кримінального покарання «тримання в дисциплінарному батальйоні» від витоків до початку XX століття / Т. Б. Ніколаєнко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 285-293.