Комунікативні моделі літературно-критичного тексту

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Колкутіна, Вікторія Вікторівна
Колкутина, Виктория Викторовна
Kolkutina, Viktoriia V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Колкутіна В. В. Комунікативні моделі літературно-критичного тексту / В. В. Колкутіна // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 712-714.

Ключові слова

літературно-критичний текст, модель літературно-критичного тексту, літературний критик Д. Донцов, декаданс в українській літературі, творча спадщина поетів, книга «Дві літератури нашої доби», атрибутивні ознаки критичного дискурсу, персоносфера тексту, литературно-критический текст, модель литературно-критического текста, литературный критик Д. Донцов, декаданс в украинской литературе, творческое наследие поэтов, книга «Две литературы нашего времени», атрибутивные признаки критического дискурса, персоносфера текста, literary-critical text, model of literary-critical text, literary critic D. Dontsov, decadence in Ukrainian literature, creative heritage of poets, book "Two Literatures of Our Time", attributes of critical discourse, personosphere text

Цитування

Колкутіна В. В. Комунікативні моделі літературно-критичного тексту / В. В. Колкутіна // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 712-714.