Деякі аспекти переходу сайту Верховної Ради України на режим доступності

Завантаження...
Ескіз

Дата

2013

Автори

Толокнов, Анатолій Арнольдович
Толокнов, А. А.
Толокнов, Анатолий Арнольдович
Toloknov, Anatolii A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Толокнов А. А. Деякі аспекти переходу сайту Верховної Ради України на режим доступності / А. А. Толокнов // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.) / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ "ОЮА". Півд. регіон. центр НАПрН України. - Одеса : Фенікс, 2013. - Т. 1. - С. 744-746.

Ключові слова

Верховна Рада України, відкритий доступ, мережа Інтернет, особи з обмеженими фізичними можливостями, Верховная Рада Украины, открытый доступ, сеть Интернет, лица с ограниченными физическими возможностями, Verkhovna Rada of Ukraine, open access, Internet network, persons with disabilities

Цитування

Толокнов А. А. Деякі аспекти переходу сайту Верховної Ради України на режим доступності / А. А. Толокнов // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.) / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ "ОЮА". Півд. регіон. центр НАПрН України. - Одеса : Фенікс, 2013. - Т. 1. - С. 744-746.