Джерела забруднення земель небезпечними речовинами та їх види

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Попова, А. О.
Попова, А. А.
Popova, A. О.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

Статтю присвячено дослідженню джерел забруднення земель небезпечними речовинами та їх класифікації. Надається характеристика джерелам забруднення земель і наводиться перелік забруднювачів земельних ресурсів, а також визначається їх негативний вплив на землі.

Бібліографічний опис

Попова А. О. Джерела забруднення земель небезпечними речовинами та їх види / А. О. Попова // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 443-450.

Ключові слова

джерела забруднення, охорона земель, охорона навколишнього природного середовища, ґрунт, землі, небезпечні речовини, природні ресурси, источники загрязнения, охрана земель, охрана окружающей природной среды, почва, земли, опасные вещества, природные ресурсы, soil, hazardous substances, legal defense of land, pollution, land, natural resource, land law, environmental law

Цитування

Попова А. О. Джерела забруднення земель небезпечними речовинами та їх види / А. О. Попова // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 443-450.