Кібербезпека та захист персональних даних в ЄС: проблеми цифрового суспільства

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Бойко, Віктор Дмитрович
Бойко, Віктор
Бойко, Виктор Дмитриевич
Бойко, В. Д.
Boiko, Viktor D.
Василенко, М. Д.
Василенко, Микола Дмитрович
Василенко, Н. Д.
Василенко, Николай Дмитриевич
Vasylenko, Mykola D.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті досліджено реформу ЄС щодо захисту персональних даних через призму кібер-безпеки в умовах цифрового суспільства. Обговорено новації, розбіжності та протиріччя між чинним законодавством та технічним вирішенням питань захисту персональних даних.
В статье исследована реформа ЕС по защите персональных данных через призму кибербезопасности в условиях цифрового общества. Обсуждены новации, разногласия и противоречия между действующим законодательством и техническим решением вопросов защиты персональных данных.
Cybersecurity and personal data protection in the EU: problems in digital society. The article explored the European Union’s reform of the protection of personal data through the prism of cybersecurity and digital society. Innovations, disagreements and contradictions between current legislation and technical decision of personal data protection are discussed.

Бібліографічний опис

Бойко В. Д. Кібербезпека та захист персональних даних в ЄС: проблеми цифрового суспільства / В. Д. Бойко, М. Д. Василенко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 23 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2019. – C. 34-47.

Ключові слова

кібербезпека, захист персональних даних, обробка персональних даних, приватність, ЄС, Загальний регламент захисту даних, цифрове суспільство, кибербезопасность, защита персональных данных, обработка персональных данных, конфидициальность, ЕС, Общий регламент защиты данных, цифровое общество, cybersecurity, personal data protection, personal data processing, privacy, EU, GDPR, General Data Protection Regulation

Цитування

Бойко В. Д. Кібербезпека та захист персональних даних в ЄС: проблеми цифрового суспільства / В. Д. Бойко, М. Д. Василенко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 23 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2019. – C. 34-47.