Розвиток фауністичного законодавства на українських землях Східної Галичини в період належності до Австро-Угорської імперії

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Юрчишин, В. Д.
Yurchyshyn, V.
Коритко, Л. Я.
Корытко, Л. Я
Korytko, L.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Бібліографічний опис

Юрчишин В. Д., Коритко Л. Я. Розвиток фауністичного законодавства на українських землях Східної Галичини в період належності до Австро-Угорської імперії / В. Д. Юрчишин, Л. Я. Коритко // Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20–21 квітня 2012 р.). Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 162-163.

Ключові слова

фауністичне законодавство в Австро-Угорській імперії, об’єкти тваринного світу на українських землях Східної Галичини, рибальство в австрійському праві, мисливське господарство в Галичині в кінці ХІХ-ХХ ст., еколого-правова охорона тваринного світу в астрійському законодавстві ХІХ-ХХ ст., фаунистическое законодательство в Австро-Венгерской империи, объекты животного мира на украинских землях Восточной Галиции, рыболовство в австрийском праве, охотничье хозяйство в Галиции в конце XIX-ХХ вв., эколого-правовая охрана животного мира в астрийском законодательстве XIX-ХХ вв., faunal legislation in the Austro-Hungarian Empire, objects of fauna in the Ukrainian lands of Eastern Galicia, fishing in the Austrian right, hunting in Galicia at the end of XIX-XX centuries, ecological and legal protection of wildlife legislation in Austria XIX-XX centuries

Цитування

Юрчишин В. Д., Коритко Л. Я. Розвиток фауністичного законодавства на українських землях Східної Галичини в період належності до Австро-Угорської імперії / В. Д. Юрчишин, Л. Я. Коритко // Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20–21 квітня 2012 р.). Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 162-163.