Трансформація комунікативних стратегій і тактик у медіатекстах: до проблеми дефініції

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридика

Анотація

Бібліографічний опис

Колкутіна В. В. Трансформація комунікативних стратегій і тактик у медіатекстах: до проблеми дефініції / В. В. Колкутіна // Європейські орієнтири розвитку України в умовах війни та глобальних викликів ХХІ століття: синергія наукових, освітніх та технологічних рішень : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2023 р.) / за заг. ред. С. В. Ківалова. – Одеса : Юридика, 2023. – Т. 1. – С. 696-698.

Ключові слова

комунікативні стратегії, медіадискурс, комунікативні тактики, есеїстка, текст, communicative, strategies, media, discourse, communicative tagties, essayist, text

Цитування

Колкутіна В. В. Трансформація комунікативних стратегій і тактик у медіатекстах: до проблеми дефініції // Європейські орієнтири розвитку України в умовах війни та глобальних викликів ХХІ століття: синергія наукових, освітніх та технологічних рішень : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2023 р.) / за заг. ред. С. В. Ківалова. Одеса, 2023. Т. 1. С. 696-698.