Ознаки кваліфікованої правової допомоги в юридичній клініці

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Лоджук, Максим Тарасович

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

В статті здійснено аналіз системи наукових поглядів та розробок з проблематики кваліфікованої правової (юридичної) допомоги, визначено основні ознаки, яким повинна відповідати така допомога. Проведено загальнотеоретичний аналіз правової допомоги, яка надається юридичними клініками вищих навчальних закладів України юридичного профілю, на предмет її відповідності вимогам кваліфікованої правової допомоги.
The article presents an analysis of scientific views on the problems and development of qualified legal (legal) assistance; key attributes that must be met such assistance are identified. General theoretical analysis of the legal assistance provided by legal clinics of higher educational institutions of Ukraine legal profile held, for compliance with the requirements of a qualified legal assistance.

Бібліографічний опис

Лоджук М. Т. Ознаки кваліфікованої правової допомоги в юридичній клініці / М.Т. Лоджук // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / НУ "ОЮА" ; Південноукр. центр гендерних досліджень; / Голов. ред. доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, академік АПН України С. В. Ківалов. – Одеса, 2014. – Вип. 51. – С. 397-407.

Ключові слова

кваліфікована правова допомога, юридична допомога, ознаки правової допомоги, юридичні клініки, квалифицированная правовая помощь, юридическая помощь, признаки правовой помощи, юридические клиники, qualified legal assistance, legal assistance, attributes of the legal assistance, legal clinics

Цитування