Аграрне право: програма та плани семінарських (практичних) занять для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю 081 «Право» : навчально-методичний посібник

Анотація

У навчально-методичному посібнику зібрані необхідні розробки щодо викладання здобувачам вищої освіти курсу «Аграрне право» – однієї з важливих навчальних дисциплін професійної підготовки фахівців із права. Запропоновані методичні розробки враховують особливості правовідносин у сільському господарстві та спрямовані на всебічну підготовку фахівців із права для ефективної роботи в цій сфері.

Бібліографічний опис

Аграрне право: програма та плани семінарських (практичних) занять для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю 081 «Право» : навчально-методичний посібник / д.ю.н., проф. Х. А. Григор’єва, д.ю.н., проф. Т. Є. Харитонова та ін. ; Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 92 с. – (Серія «Навчально-методичні посібники кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету “Одеська юридична академія”»). Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.27398

Ключові слова

Агробізнес у сучасній Україні, використання земельних та інших природних ресурсів, сфера рослинництва, сфера тваринництва і рибництва

Цитування

Григор’єва Х.А., Харитонова Т. Є., Годованюк А. Й. та ін. Аграрне право: програма та плани семінарських (практичних) занять для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю 081 «Право» : навчально-методичний посібник ; Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса : Видавництво «Юридика». 92 с. URL: https://hdl.handle.net/11300/27398; DOI: 10.32837/11300.27398