Туристичне право : Навчально-методичний посібник для здобувачів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю 081 «Право»

Анотація

У навчально-методичному посібнику зібрані необхідні розробки щодо викладання здобувачам освіти курсу «Туристичне право» – навчальної дисципліни професійної підготовки фахівців із права. Запропоновані методичні розробки враховують особливості правовідносин у туристичній сфері та спрямовані на всебічну підготовку здобувачів.

Бібліографічний опис

Туристичне право : навч.-метод. посіб. для здоб. усіх факульт. та форм навч. за спец. 081 «Право» / Х. А. Григор’єва, Л. А. Канівець, Є. О. Платонова, Т. Є. Харитонова та ін. / за ред. проф. Т. Є. Харитонової. – Луцьк : Вежа-Друк, 2024. – 84 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники кафедри аграрного, земельного та екологічного права»). Режим доступу: https://hdl.handle.net/11300/27788

Ключові слова

правове забезпечення туристичного бізнесу в Україні, рекреаційна підприємницька діяльність, юридичний супровід сучасного туризму, туристична галузь України, правове регулювання використання земельних ресурсів під час туристичної діяльності, правові засади державного впливу на розвиток туризму

Цитування

Григор’єва X. А., Канівець Л. А., Платонова Є. О., Харитонова Т. Є. та ін. Туристичне право : навч.-метод. посіб. для здоб. усіх факульт. та форм навч. за спец. 081 «Право» / за ред. проф. Т. Є. Харитонової. Луцьк, 2024. 84 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники кафедри аграрного, земельного та екологічного права»). URL: https://hdl.handle.net/11300/27788