Правове регулювання мережі Інтернет як передумова її декриміналізації

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Цехан, Д. М.
Цехан, Д. Н.
Tsekhan, D. M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасного стану правового регулювання інформаційних правовідносин. Зокрема, акцентовано увагу на необхідності правового регулювання мережі Інтернет у контексті протидії злочинності у сфері високих інформаційних технологій. Автором проаналізовано сучасні теоретичні підходи та практичні рішення цієї проблеми, визначено основні напрями правового регулювання функціонування мережі Інтернет та висловлено власне бачення щодо цього питання.

Бібліографічний опис

Цехан Д. М. Правове регулювання мережі Інтернет як передумова її декриміналізації / Д. М. Цехан // Актуальні проблеми держави і права : збірник наук. праць. Вип. 65 / НУ «ОЮА» , редкол. С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – С. 668-676.

Ключові слова

правове регулювання, злочини у сфері високих інформаційних технологій, мережа Інтернет, правовое регулирование, преступления в сфере высоких информационных технологий, сеть Интернет, legal regulation, crimes in the sphere of high information technology, the Internet

Цитування

Цехан Д. М. Правове регулювання мережі Інтернет як передумова її декриміналізації / Д. М. Цехан // Актуальні проблеми держави і права : збірник наук. праць. Вип. 65 / НУ «ОЮА» , редкол. С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – С. 668-676.