Право екологічної безпеки : програма та плани семінарських (практичних) занять для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю «Право»

Без Ескізу

Дата

2022

Автори

Гавриш, Наталія Степанівна
Гавриш, Н.С.
Havrysh, Natalia S.
Годованюк, Андрій Йосипович
Годованюк, А. Й.
Hodovaniuk, Andrii Y.
Григор’єва, Христина Антонівна
Григор’єва, Х. А.
Hryhorieva, Khrystyna A.
Заверюха, Марина Михайлівна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Бібліографічний опис

Право екологічної безпеки : програма та плани семінарських (практичних) занять для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю «Право» / І. І. Каракаш, Л. А. Канівець, І. Є. Чумаченко та ін. / за ред. Т. Є. Харитонової. – Одеса : Юридична література, 2022. – 75 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники кафедри аграрного, земельного та екологічного права»).

Ключові слова

правове забезпечення екологічної безпеки в Україні, правові засади забезпечення екологічної безпеки на екологічно уражених територіях, правове забезпечення вимог екологічної безпеки у промисловості, правові засади забезпечення екологічної безпеки на транспорті, правове забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, legal provision of environmental security in Ukraine, legal bases of ensuring ecological safety in ecologically affected territories, legal support of environmental safety requirements in industry, legal bases for ensuring environmental safety in transport, legal support of nuclear and radiation safety, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Право екологічної безпеки : програма та плани семінарських (практичних) занять для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю «Право» / І. І. Каракаш, Л. А. Канівець, І. Є. Чумаченко та ін. / за ред. Т. Є. Харитонової. – Одеса : Юридична література, 2022. – 75 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники кафедри аграрного, земельного та екологічного права»).