Щодо обгрунтованості та вмотивованості судового рішення

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Пожар, Вадим Георгійович
Пожар, Вадим Георгиевич
Pozhar, Vadym H.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Пожар В. Г. Щодо обгрунтованості та вмотивованості судового рішення / В. Г. Пожар // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 297-300.

Ключові слова

судове рішення, реалізація судової влади, кримінальне провадження, обґрунтованість судового рішення, вмотивованість судового рішення, мотиви та підстави прийняття рішення, результати оцінки судом доказів, судебное решение, реализация судебной власти, уголовное производство, обоснованность судебного решения, мотивированность судебного решения, мотивы и основания принятия решения, результаты оценки судом доказательств, judicial decision, realization of judicial power, criminal proceedings, justification of the court decision, motivation of a court decision, motives and reasons for the decision, results of evaluation of evidence by the court

Цитування

Пожар В. Г. Щодо обгрунтованості та вмотивованості судового рішення / В. Г. Пожар // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 297-300.