Еволюція режиму найбільшого сприяння у митному регулюванні

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Кормич, Б. А.
Кормич, Б. А.
Kormych, B.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

В статті розглядаються основні етапи розвитку режиму найбільшого сприяння, зміни його функцій та завдань в контексті трансформації державної політики в сфері митного регулювання. Аналізується вплив даного режиму на порядок доступу на внутрішні ринки В статье рассматриваются основные этапы развития режима наибольшего благоприятствования, изменения его функций и задач в контексте трансформации государственной политики в сфере таможенного регулирования. Анализируется влияние данного режима на порядок доступа на внутренние рынки. The present article provides the review of the main stages of the most favored nation clause development, changes of MFN functions and aims in the context of ransformation of state policies in the field of customs regulation. The influence of MFN upon the market access is also analyzed.

Бібліографічний опис

Кормич Б. А. Еволюція режиму найбільшого сприяння у митному регулюванні / Б.А. Кормич // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 12. – С.19 - 26

Ключові слова

режим найбільшого сприяння, митний тариф, мито, митні пільги, митні преференції, торгівельні угоди, режим наибольшего благоприятствования, таможенный тариф, таможенная пошлина, таможенные льготы, таможенные преференции, торговые соглашения, most favored nation treatment, customs tariff, customs duty, customs favors, customs preferences, treaties of commerce

Цитування

Кормич Б. А. Еволюція режиму найбільшого сприяння у митному регулюванні . / Б.А. Кормич // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 12. – С. 19 - 26