Правосуддя, що відповідає уявленням про справедливість, у кримінальному провадженні

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Зеленський, С. М.
Зеленский, С. Н.
Zelenskiy, S. M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

Стаття присвячена визначенню напрямів оцінювання кримінального судочинства з позиції його відповідності уявленням про справедливість.

Бібліографічний опис

Зеленський С. М. Правосуддя, що відповідає уявленням про справедливість, у кримінальному провадженні / С. М. Зеленський // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 269-275.

Ключові слова

засади, право на справедливий суд, права і свободи людини, правосуддя, концепт справедливості, принципы, право на справедливый суд, права и свободы человека, правосудие, концепт справедливости, principles, right to a fair trial, human rights and freedoms, justice, concept of justice

Цитування

Зеленський С. М. Правосуддя, що відповідає уявленням про справедливість, у кримінальному провадженні / С. М. Зеленський // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 269-275.