Міжнародне право в період турбулентності міжнародних відносин : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової студентської інтернет-конференції

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Міжнародне право в період турбулентності міжнародних відносин : збірник матеріалів Всеукр. наук. студент. інтернет-конференції (м. Одеса, 19 листоп. 2021 р.) / за ред. М. Р. Аракеляна ; уклад.: О. В. Бігняк, Б. В. Бабін, О. О. Сурілова та ін. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 412 с.

Ключові слова

міжнародне право, право міжнародних договорів, міжнародне гуманітарне право, міжнародне кримінальне право, дипломатичні та консульські зносини, право міжнародної безпеки, міжнародне екологічне право, international law, the law of international treaties, international humanitarian law, international criminal law, diplomatic and consular relations, international security law, international environmental law, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Міжнародне право в період турбулентності міжнародних відносин : збірник матеріалів Всеукр. наук. студент. інтернет-конференції (м. Одеса, 19 листоп. 2021 р.) / за ред. М. Р. Аракеляна ; уклад.: О. В. Бігняк, Б. В. Бабін, О. О. Сурілова та ін. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 412 с.