Територіальна громада в управлінні територіями (політика брендингу міст)

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Нагорняк, Т. Л.
Nagornyak, T. L.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

У статті розглянуто процес формування, корекції та просування позитивного образу міст як політичних територій. Доведено, що брендинг міст є напрямом сучасної політики, яка реалізується на трьох рівнях (глобальному, загальнонаціональному та регіональному), має нормативно­-правові підстави, впливає на формування стратегії розвитку держави, обумовлює її конкурентоздатність у світовій політиці та виступає публічним індика­тором політичної ідентичності та національної самосвідомості громадян. Акцентовано на необхідності залучення територіальних громад в політиці брендингу територій.

Бібліографічний опис

Нагорняк Т. Л. Територіальна громада в управлінні територіями (політика брендингу міст) / Т. Л. Нагорняк // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 56. – С. 198-211.

Ключові слова

місто як політична територія, територіальна громада, управління територіями, брендинг міст, стратегії розвитку держави, політична ідентичность, національна самосвідомость громадян, залучення територіальних громад в політиці брендингу територій, город как политическая территория, территориальная громада, управление территориями, брендинг городов, стратегии развития государств, политическая идентичность, национальное сознание граждан, привлечение территориальных громад в политику брендинга территорий, necessity of involving local communities in the territory branding, the city as a political territory, territorial community, management of territories, branding of cities, development strategy of, political identity, national consciousness of citizens

Цитування

Нагорняк Т. Л. Територіальна громада в управлінні територіями (політика брендингу міст) / Т. Л. Нагорняк // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 56. – С. 198-211.