Правові цінності у східноєвропейській та західноєвропейській традиціях : релігійний вимір

Завантаження...
Ескіз

Дата

2008

Автори

Оборотов, Ігор Гариславович
Оборотов, Игорь Гариславович
Oborotov, Igor G.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Бібліографічний опис

Оборотов І. Г. Правові цінності у східноєвропейській та західноєвропейській традиціях : релігійний вимір / І. Г. Оборотов // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України, ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2008. – Вип. 40. – С. 167–172.

Ключові слова

правові цінності, домінанти духовності, правова традиція, християнські цінності, православ’я, католицизм, правовые ценности, доминанты духовности, правовая традиция, христианские ценности, православие, legal values, dominants of spirituality, legal tradition, Christian values, orthodoxy, Catholicism

Цитування

Оборотов І. Г. Правові цінності у східноєвропейській та західноєвропейській традиціях : релігійний вимір / І. Г. Оборотов // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України, ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2008. – Вип. 40. – С. 167–172.