Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчяпроголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ.конф.

dc.date.accessioned2021-09-30T10:48:30Z
dc.date.available2021-09-30T10:48:30Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionНаука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Т. 2. – 704 с.en_US
dc.description.abstractУ другому томі збірника матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру» (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) відображено актуальні питання адміністративно-го права та процесу, фінансового права, проблеми вдосконалення судоустрою, організації діяльності прокуратури, інших правоохоронних органів, адвокатури. Розглянуто актуальні проблеми кримінального права, сучасні проблеми кримінології та кримінально-виконавчого права, актуальні проблеми кримінального процесуального права, детективної та оперативно-розшукової діяльності, роль криміналістики, судової експертизи, судової психології та медицини у забезпеченні судочинства. Відображено актуальні проблеми цивільного та сімейного права, актуальні питання права інтелектуальної власності та патентної юстиції, питання цивільно-го судочинства у світлі судової реформи в Україні, актуальні проблеми господарського права та процесу. Висвітлено діяльність сучасних наукових університетських бібліотек у закладах вищої освіти й актуальні проблеми фізичної підготовки здобувачів вищої освіти. Збірник розраховано на наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, а також правників, які цікавляться проблемами сучасної юриспруденції, галузевими напрямами розвитку права та державного будівництва.en_US
dc.description.abstractThe second volume of the collection of materials of the International scientific-practical conference "Science and social life of Ukraine in the era of global challenges of mankind in the digital age" (on the occasion of the 30th anniversary of Ukraine's independence and the 25th anniversary of the Constitution) reflects current issues of administrative law and process, financial law, problems of improving the judiciary, the organization of the prosecutor's office, other law enforcement agencies, the bar. The topical problems of criminal law, modern problems of criminology and criminal-executive law, topical problems of criminal procedural law, detective and operative-search activity, the role of criminology, forensic examination, forensic psychology and medicine in ensuring justice are considered. Topical issues of civil and family law, topical issues of intellectual property law and patent justice, issues of civil proceedings in the light of judicial reform in Ukraine, current issues of commercial law and process are reflected. The activity of modern scientific university libraries in higher education institutions and topical problems of physical training of higher education students are covered. The collection is designed for researchers, teachers, doctoral students, graduate students, students of higher education, as well as lawyers interested in the problems of modern jurisprudence, sectoral areas of law and state building.
dc.identifier.citationНаука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Т. 2. – 704 с.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/15557
dc.language.isootheren_US
dc.publisherВидавничий дім «Гельветика»en_US
dc.subjectадміністративне право та процесen_US
dc.subjectорганізація діяльності прокуратуриen_US
dc.subjectсудоустрійen_US
dc.subjectадвокатураen_US
dc.subjectкримінальне правоen_US
dc.subjectкриміналогіяen_US
dc.subjectсудова експертизаen_US
dc.subjectцивільне та сімейне правоen_US
dc.subjectдіяльність сучасних бібліотек у закладах вищої освітиen_US
dc.subjectактуальні проблеми фізичної підготовки здобувачів вищої освітиen_US
dc.subjectadministrative law and processen_US
dc.subjectorganization of the prosecutor's officeen_US
dc.subjectjudicial systemen_US
dc.subjectadvocacyen_US
dc.subjectCriminal Lawen_US
dc.subjectcriminologyen_US
dc.subjectforensic examinationen_US
dc.subjectcivil and family lawen_US
dc.subjectactivity of modern libraries in higher education institutionsen_US
dc.subjectcurrent problems of physical training of higher educationen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Library and information scienceen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Sportsen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::TECHNOLOGYen_US
dc.titleНаука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчяпроголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ.конф.en_US
dc.typeBooken_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру, 21.05.2021, том 2.pdf
Size:
5.31 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: