Управління агробізнесом: програма та плани семінарських (практичних) занять для здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Менеджмент» : навчально-методичний посібник

Анотація

У навчально-методичному посібнику зібрані необхідні розробки щодо викладання здобувачам вищої освіти курсу «Управління агробізнесом» – однієї з важливих навчальних дисциплін професійної підготовки фахівців із менеджменту. Запропоновані методичні розробки враховують особливості відносин у сільському господарстві та спрямовані на всебічну підготовку фахівців з управління для ефективної роботи в цій сфері.

Бібліографічний опис

Управління агробізнесом: програма та плани семінарських (практичних) занять для здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Менеджмент» : навчально-методичний посібник / д. ю. н., проф. Х. А. Григор’єва, д. ю. н., проф. Т. Є. Харитонова та ін. ; Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 102 с. – (Серія «Навчально-методичні посібники кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету “Одеська юридична академія”»). - Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.27407

Ключові слова

Управління земельним банком, Управління трудовими ресурсами, Договірні відносини у сфері агробізнесу, истема захисту агробізнесу, навчально-методичний посібник

Цитування

Григор’єва Х. А., Харитонова Т. Є., Годованюк А. Й. та ін. Управління агробізнесом: програма та плани семінарських (практичних) занять для здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Менеджмент» : навчально-методичний посібник ; Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2023. 102 с. : https://doi.org/10.32837/11300.27407