Воєнна економіка: орієнтири господарсько-правового забезпечення

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Подцерковний, Олег Петрович
Подцерковний, О. П.
Подцерковный, Олег Петрович
Podtserkovnyi, Oleh P.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Подцерковний О. П. Воєнна економіка: орієнтири господарсько-правового забезпечення / О. П. Подцерковний // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 826-829.

Ключові слова

воєнна економіка, господарсько-правове забезпечення, оподаткування, державний контроль, військовий сектор, military economy, economic and legal support, taxation, state control, military sector, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Подцерковний О. П. Воєнна економіка: орієнтири господарсько-правового забезпечення / О. П. Подцерковний // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 826-829.