Джерела криміналістично значущої інформації про особу неповнолітнього правопорушника та її використання на стадії досудового розслідування

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Пасека, М. О.
Пасека, М. А.
Paseka, M. O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

У статті розглянуто класифікацію джерел криміналістично значущої інформації особи неповнолітнього правопорушника. Показано вплив використання криміналістично значущої інформації на ефективність розслідування та розкриття злочинів, розшуку осіб, які його вчинили, та обрання найефективніших тактичних прийомів проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування.

Бібліографічний опис

Пасека М. О. Джерела криміналістично значущої інформації про особу неповнолітнього правопорушника та її використання на стадії досудового розслідування / М. О. Пасека // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 497-503.

Ключові слова

інформація, криміналістично значуща інформація, джерела, неповнолітній, правопорушник, информация, криминалистически значимая информация, источники, несовершеннолетний, правонарушитель, information, criminalistics meaningful information, sources, minor, offender

Цитування

Пасека М. О. Джерела криміналістично значущої інформації про особу неповнолітнього правопорушника та її використання на стадії досудового розслідування / М. О. Пасека // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 497-503.