Наукові підходи до державної політики у сфері охорони здоров'я в працях українських учених

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Співак, М. В.
Спивак, М. В.
Spivak, M. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Фенікс

Анотація

У статті проаналізовані наукові джерела і досліджений стан формування та реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я у працях українських вчених. Наголошено на необхідності врахування і важливості кожного з окреслених напрямків у формуванні політики охорони здоров’я. Вказано на важливості перегляду і зміни не лише всієї системи охорони здоров’я у державі, а й філософії відношення людини до свого власного здоров’я. Зроблені висновки про існування невеликої кількості праць політологічного напрямку у сфері охорони здоров’я, що певним чином негативно впливає на запровадження нової політики охорони здоров’я населення.

Бібліографічний опис

Співак М. В. Наукові підходи до державної політики у сфері охорони здоров'я в працях українських учених / М. В. Співак // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 55. – С. 275-283.

Ключові слова

державна політика в галузі охорони здоров’я, філософія відношення людини до свого власного здоров’я, государственная политика в отрасли здравоохранения, философия отношения человека к своему собственному здоровью, State policy in the health sector, philosophy of man's relationship to his own health

Цитування

Співак М. В. Наукові підходи до державної політики у сфері охорони здоров'я в працях українських учених / М. В. Співак // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 55. – С. 275-283.