Порівняльна психологія (зоопсихологія)

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Крюкова, Марина Анатоліївна
Kriukova, Maryna A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Навчально-методичні рекомендації з курсу «Порівняльна психологія (зоопсихологія)» розроблено відповідно до навчального плану і складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до заліку, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Порівняльна психологія (зоопсихологія)» допоможе здобувачам вищої освіти у розв'язанні низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань та практичних вмінь з предмету, формами, методами і засобами актуалізації отриманих знань, закономірностями їхнього професійного застосування. Матеріали призначені для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю «психологія».

Бібліографічний опис

Крюкова М.А. Порівняльна психологія (зоопсихологія) (в допомогу до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра факультету психології, політології та соціології) / М.А. Крюкова – Одеса: Фенікс, 2021. – 31 с. doi 10.32837 / 11300.14378

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, Порівняльна психологія, зоопсихологія, психіка, методологія зоопсихології, методи зоопсихології, форми відображення дійсності, базові категорії зоопсихології, форма активності організму, психічні процеси, психічні стани, когнітивна, емоційно-вольова сфера, інстинктивна сфера

Цитування

Крюкова М.А. Порівняльна психологія (зоопсихологія) (в допомогу до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра факультету психології, політології та соціології) / М.А. Крюкова – Одеса: Фенікс, 2021. – 31 с.