Правове забезпечення адвокатської таємниці: зарубіжний досвід

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Бака, Е. В.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Фенікс

Анотація

У статті досліджується досвід правового регулювання адвокатської таємниці в зарубіжних країнах. Окреслюється низка проблем, пов'язаних зі встановленням меж адвокатської таємниці та відповідальності за її розголошення в міжнародних актах і зарубіжному законодавстві. Аналізуються напрями можливої та доцільної імплементації зарубіжного досвіду у вітчизняну правову систему.

Бібліографічний опис

Бака Е. В. Правове забезпечення адвокатської таємниці: зарубіжний досвід / Е. В. Бака // Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє : матеріали XІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 11 листопада 2022 р.) / редкол.:Н. М. Бакаянова (гол.) ; НУ «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2022. – С. 448-450.

Ключові слова

адвокат, професійна таємниця, адвокатська таємниця, конфіденційна інформація, зарубіжний досвід, правове регулювання

Цитування

Бака Е. В. Правове забезпечення адвокатської таємниці: зарубіжний досвід / Е. В. Бака // Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє : матеріали XІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 11 листопада 2022 р.) / редкол.:Н. М. Бакаянова (гол.) ; НУ «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2022. – С. 448-450.