Юридична клініка : від ідей професора Георга Фроммгольда до їх реалізації в сучасній Україні

Завантаження...
Ескіз

Дата

2011

Автори

Лоджук, Максим Тарасович

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Юридичний вісник

Анотація

У статті здійснено порівняльний аналіз сучасного стану функціонування та організації діяльності юридичних клінік України із основними ідеями німецького професора та доктора Георга Фроммгольда, викладеними у його статті "Juristische Kliniken" у 1900 році. В статье осуществлен сравнительный анализ современного состояния функционирования и организации деятельности юридических клиник Украины с основными идеями немецкого профессора и доктора Георга Фроммгольда, изложенными в его статье "Juristische Kliniken" в 1900 году. In the article it is carried out a comparative analysis of a modern state of function and activity organization of Law clinics of Ukraine with ideas of German Professor, Doctor George Frommhold, laid out in his article «Juristische Kliniken» in 1990.

Бібліографічний опис

Лоджук М. Юридична клініка : від ідей професора Георга Фроммгольда до їх реалізації в сучасній Україні / Максим Тарасович Лоджук // Юридичний вісник. – 2011. – № 4. – С. 143–147.

Ключові слова

вища юридична освіта, юридична клініка, юридичний клінічний рух, правова допомога, высшее юридическое образование, юридическая клиника, юридическое клиническое движение, правовая помощь, higher legal education, legal clinic, legal clinical movement, legal aid

Цитування