Пізнавально-інформаційна діяльність у розслідуванні: технологічний та евристичний аспекти

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Загородній, Віктор Євстафійович
Загородній, В. Є.
Загородний, Виктор Евстафьевич
Zahorodnii, Viktor Ye.
Тіщенко, Валерій Володимирович
Тіщенко, В. В.
Тищенко, Валерий Владимирович
Tishchenko, Valerii V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Загородній В. Є. Пізнавально-інформаційна діяльність у розслідуванні: технологічний та евристичний аспекти / В. Є. Загородній, В. В. Тіщенко // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 536-539.

Ключові слова

пізнавально-інформаційна діяльність, програмування розслідування, технологічний підхід, евристичний підхід, кримінальне провадження, криміналістика, Cognitive-informational activity, investigation programming, technological approach, heuristic approach, criminal proceedings, criminology, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Procedural law::Criminal procedure

Цитування

Загородній В. Є. Пізнавально-інформаційна діяльність у розслідуванні: технологічний та евристичний аспекти / В. Є. Загородній, В. В. Тіщенко // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 536-539.