Тіщенко Валерій Володимирович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 24
 • Документ
  Поняття воєнних злочинів: кримінально-правовий і криміналістичний аспекти
  (Одеса : ПРЦ НАПрН України, 2022) Тіщенко, Валерій Володимирович; Тіщенко, В. В.; Tishchenko, Valerii V.
 • Документ
  Features of forensic analysis in the investigation of crimes
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Тіщенко, Валерій Володимирович; Тіщенко, В. В.; Tishchenko, Valerii V.; Бєлік, Лариса Степанівна; Бєлік, Л. С.; Bielik, Larysa S.
 • Документ
  Криміналістика : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Юридика, 2022) Тіщенко, Валерій Володимирович; Тіщенко, В. В.; Тищенко, Валерий Владимирович; Tishchenko, Valerii V.; Подобний, Олександр Олександрович; Подобний, О. О.; Podobnyi, Oleksandr O.
  Навчально-методичний посібник з дисципліни «Криміналістика» розроблено відповідно до навчального плану освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» бакалаврського рівня вищої освіти у міжнародному гуманітарному університеті та містить комплекс теоретичних і практичних питань, пов’язаних із проведенням різних форм навчальних занять із загальних положень криміналістики, криміналістичних техніки, тактики і методики. Навчально-методичний посібник містить опис навчальної дисципліни, заплановані результати навчання, тематичний план, програму курсу з опорними положеннями тем, плани і методичні рекомендації з проведення практичних занять, методичні рекомендації з самостійної роботи здобувачів, питання для підготовки до іспиту, список рекомендованої літератури. Надано рекомендації по застосуванню під час проведення практичних занять навчальної комп’ютерної програми «Автоматизоване робоче місце процесуального керівника, слідчого і детектива» з учбовими ЄРДР, фотороботом, макетами кримінальних проваджень, зразками процесуальної і експертної документації, а також спеціальної і криміналістичної техніки.
 • Документ
  Криміналістика як юридична наука і навчальна дисципліна
  (ВД "Гельветика", 2018) Тіщенко, Валерій Володимирович; Тіщенко, В. В.; Тищенко, Валерий Владимирович; Tishchenko, Valerii V.
 • Документ
  Кримінальні та криміналістичні фікції як форми дезінформування у розслідуванні злочинів
  (ВД "Гельветика", 2019) Тіщенко, Валерій Володимирович; Тіщенко, В. В.; Тищенко, Валерий Владимирович; Tishchenko, Valerii V.; Бєлік, Лариса Степанівна; Бєлік, Л. С.; Белик, Лариса Степановна; Bielik, Larysa S.
 • Документ
  Історія поліції країн світу : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2015) Тіщенко, В. В.; Тіщенко, Валерій Володимирович; Tishchenko, Valerii V.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Л. І.; Arkusha, Larysa I.; Чіпко, Наталія Василівна; Чіпко, Н. В.; Chipko, Nataliia V.
 • Документ
  The establishment of cryptocurrency
  (Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019) Загородній, Віктор Євстафійович; Загородній, В. Є.; Загородний, Виктор Евстафьевич; Zahorodnii, Viktor Ye.; Zahorodnii, V. E.; Тіщенко, Валерій Володимирович; Тіщенко, В. В.; Тищенко, Валерий Владимирович; Tishchenko, Valerii V.; Tishchenko, V. V.; Динту, Валерія Аркадіївна; Динту, В. А.; Дынту, Валерия Аркадиевна; Dyntu, Valeriia A.; Dyntu, V. A.
 • Документ
  Поєднання слідчої та оперативнорозшукової роботи у контексті діяльності Державного бюро розслідувань
  (Юридична література, 2019) Тіщенко, В. В.; Тіщенко, Валерій Володимирович; Тищенко, Валерий Владимирович; Tishchenko, Valerii V.; Гресь, Ю. О.; Гресь, Юлія Олегівна; Гресь, Юлия Олеговна; Hres, Yuliia O.
 • Документ
  Пізнавально-інформаційна діяльність у розслідуванні: технологічний та евристичний аспекти
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Загородній, Віктор Євстафійович; Загородній, В. Є.; Загородний, Виктор Евстафьевич; Zahorodnii, Viktor Ye.; Тіщенко, Валерій Володимирович; Тіщенко, В. В.; Тищенко, Валерий Владимирович; Tishchenko, Valerii V.
 • Документ
  Криміналістичний аналіз первісної інформації у справах про корисливо-насильницькі злочини
  (2003) Тіщенко, В. В.; Тіщенко, Валерій Володимирович; Tishchenko, Valerii V.
 • Документ
  Частные криминалистические теории в методике расследования преступлений
  (Одеса, 2021) Тіщенко, Валерій Володимирович; Тіщенко, В. В.; Тищенко, Валерий Владимирович; Tishchenko, Valerii V.
 • Документ
  Peculiarities of conducting investigative actions during the investigation of criminal activity of leaders of criminal groups
  (Editorial Primmate S. A. S., 2022) Тіщенко, Валерій Володимирович; Тіщенко, В. В.; Тищенко, Валерий Владимирович; Tishchenko, Valerii V.; Цехан, Дмитро Миколайович; Цехан, Д. М.; Цехан, Дмитрий Николаевич; Tsekhan, Dmytro M.; Теслюк, Ірина Олександрівна; Теслюк, І. О.; Теслюк, Ирина Александровна; Tesliuk, Iryna O.; Чумак, Сергій Прокопійович; Чумак, С. П.; Чумак, Сергей Прокофьевич; Chumak, Serhii P.; Яцкевич, Руслан Вячеславович; Яцкевич, Р. В.; Yatskevych, Ruslan V.
  Investigation of criminally relevant events as a process of cognition has its own long-established and legally established tools that provide solutions to problems within specific proceedings, and general tasks defined by procedure law. The core of such tools is the relevant system of investigative and covert investigative actions. Given the significant role of leaders of criminal groups in the organization of illegal activity, it is urgent to study the features of individual search actions in the investigation of illegal activities of leaders of criminal groups. The work aims to study the peculiarities of conducting individual search actions during the investigation of criminal activities of leaders of criminal groups. The research methodology consists of such methods as comparative-legal, formal logic, empirical, cognitive, analogy method, structural-functional method, and systematic method. The attention will be paid to the types of behavior of such leaders and possible ways of interrogation, search, etc. concerning such persons. In particular, it was noted that some investigative actions against such persons require a creative approach within the procedural requirements.
 • Документ
  Some aspects of foreign experience in combating human trafficking
  (Allied Business Academies, 2019) Тіщенко, Валерій Володимирович; Тіщенко, В. В.; Тищенко, Валерий Владимирович; Tishchenko, Valerii V.; Шепітько, Валерій Юрійович; Шепітько, В. Ю.; Шепитько, Валерий Юрьевич; Shepitko, Valerii Yu.; Шепітько, Михайло Валерійович; Шепітько, М. В.; Шепитько, Михаил Валерьевич; Shepitko, Mykhailo V.; Марисюк, Костянтин Богданович; Марисюк, К. Б.; Марисюк, Константин Богданович; Marysiuk, Kostiantyn B.; Сичова, Вікторія Володимирівна; Сичова, В. В.; Сычева, Виктория Владимировна; Sychova, Viktoriia V.
  Description: The purpose of the article is to summarize the positive foreign experience of the countries presenting the most optimal means and directions of combating human trafficking. The subject of the article is to study some aspects of foreign experience in combating human trafficking with further implementation in Ukrainian legislation. Methodology: The methodological basis of the study is dialectical-materialistic and formal-logical methods of scientific knowledge of social and legal phenomena and general scientific and special methods based on them. This allowed researching the problem of the unity of its social content and legal form. The comparative legal and formal legal methods were used during the analysis of the norms of the current Criminal Procedural Law of Ukraine and other foreign States. The method of formal logic made it possible to examine the essence of human trafficking in detail, as well as to outline the tactical tasks of law enforcement agencies to overcome this negative phenomenon. The statistical method helped to identify omissions in both organizational and tactical support in combating human trafficking. Based on the integrated syntheses approach some conclusions and suggestions on the topic of the study were formulated. Based on the results of the study the authors suggested a vision of the strategy, ways and mechanisms of combating human trafficking in Ukraine through the introduction of European best practices. Practical implications: The prospective direction of effective investigation of such offenses, developed by foreign scientists, is the introduction of the Information Center on Women Trafficking, which formulates recommendations for the improvement the fight against human trafficking, as well as introduction of special educational and training programs in the activities of law enforcement agencies. Value/originality: The methodology of preparation and conducting of trainings for employees of units on counteraction to human trafficking (USA- Association of the State Agency for Criminal Investigation (ASCIA), Germany) has been analyzed. On the basis of the foreign experience, the main directions of combating human trafficking have been formulated and proposed.
 • Документ
  Formation of the forensic approach to the study of non-verbal information in criminal proceedings
  (Society of Juridical and Administrative Sciences, 2019) Тіщенко, Валерій Володимирович; Тіщенко, В. В.; Тищенко, Валерий Владимирович; Tishchenko, Valerii V.; Ващук, Олеся Петрівна; Ващук, О. П.; Ващук, Олеся Петровна; Vashchuk, Olesia P.; Гресь, Юлія Олегівна; Гресь, Ю. О.; Гресь, Юлия Олеговна; Hres, Yuliia O.
  The article is devoted to the formation of theoretical basis of the forensic approach to the study of non-verbal information in criminal proceedings. The authors have carried out the analysis of different approaches to study of non-verbal information. Formulating the forensic approach to the study of non-verbal information will allow correct determining the content of such information, successful use of it in practice, which will ultimately facilitate timely and complete disclosure of crimes. The purpose of the research in the field of non-verbal information is to develop new knowledge about the physiological and psychological state of a person in criminal proceedings. The article focuses on the definition of the legal status of a non-verbal information specialist. The provisions of the current Criminal Procedure Code of Ukraine are analyzed. In order to improve the legal regulation, the conclusion about the necessity to amend certain norms of the main criminal procedure normative legal act of Ukraine is made.
 • Документ
  The specifics of the appointment of forensic examinations in the investigation of corruption-related crimes committed in cyberspace
  (Editorial Primmate S. A. S., 2019) Тіщенко, Валерій Володимирович; Тіщенко, В. В.; Тищенко, Валерий Владимирович; Tishchenko, Valerii V.; Бєлік, Лариса Степанівна; Бєлік, Л. С.; Белик, Лариса Степановна; Bielik, Larysa S.; Самойленко, Олена Анатоліївна; Самойленко, О. А.; Самойленко, Елена Анатольевна; Samoilenko, Olena A.
  Relevance. The study is relevance due to the problem of cybercrime, including corruptionrelated crimes, which were caused by the rapid worldwide development of computer technology, as well as the widespread use of cyberspace networks and the digitization of information-sharing processes in society. The object of the study is the public relations that arise in the process of judicial expertise in the investigation of corruption-related crimes committed in cyberspace. Several research methods have been used in the writing of this research article. The dialectical method was the first and foremost method in the study of judicial expertise. The method of analysis, the synthesis method, and comparison method were used during the research process. Research results. The authors of this scientific article came to the conclusion that the specific nature of the use of forensic investigations in the investigation of corruption offenses committed in cyberspace is one of the main forms of use of specialized knowledge in criminal proceedings and the result of which is the conclusion of expert opinion, which is the source of evidence in criminal proceedings. In addition, it was noted that all the issues that are solved by the examination of telecommunication systems (equipment) and tools have a diagnostic nature, and a list of typical issues should be fixed in the appropriate instructions.
 • Документ
  Подія кримінального правопорушення як обставина, що підлягає доказуванню
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Загородній, Віктор Євстафійович; Zahorodnii, Viktor Ye.; Тіщенко, Валерій Володимирович; Tishchenko, Valerii V.
 • Документ
  Виникнення, розвиток і сучасний стан криміналістичної методики розслідування
  (Одеса : Гельветика, 2017) Тіщенко, Валерій Володимирович; Тіщенко, В. В.; Тищенко, Валерий Владимирович; Tishchenko, Valerii V.
  Стаття висвітлює деякі аспекти виникнення, розвитку й сучасного стану криміналістич­ної методики розслідування. Запропоновано розглядати методику розслідування не лише як елемент системи криміналістики, а і як відносно автономний комплекс криміналістич­них знань. Проаналізовано роботи вчених-криміналістів щодо окресленої теми. Указано стратегічні завдання криміналістичної методики розслідування. Пропонується у зміст за­гальних положень криміналістичної методики розслідування ввести її теоретичні, методо­логічні й наукознавчі положення. Сформульовано принципи обрання та побудови методи­ки розслідування конкретного злочину в практичній діяльності слідчого. Запропоновано базову програму поетапного розслідування злочину. Досліджено проблему класифікації криміналістичних методик і зазначено, що окремі криміналістичні методики можуть бути виражені в трьох формах: описова, формалізована та змішана.
 • Документ
  Криміналістичне розпізнавання в розслідуванні злочинів
  (Одеса : Гельветика, 2020-05-15) Тіщенко, Валерій Володимирович; Тіщенко, В. В.; Тищенко, Валерий Владимирович; Tishchenko, Valerii V.
 • Документ
  Щодо поняття, завдань і змісту криміналістичної тактики
  (2017) Тіщенко, Валерій Володимирович; Тищенко, Валерий Владимирович; Tishchenko, Valerii V.
 • Документ
  Щодо змісту і структури теорії криміналістики
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Тіщенко, Валерій Володимирович; Тищенко, Валерий Владимирович; Tishchenko, Valeriia V.