Мова і культура мовлення в друкованих засобах масової інформації

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Ануфрієва, Наталія Дмитрівна
Ануфриева, Наталья Дмитриевна
Anufriieva, Nataliia D.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Ануфрієва Н. Д. Мова і культура мовлення в друкованих засобах масової інформації / Н. Д. Ануфрієва // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 722-724.

Ключові слова

Засоби масової інформації, громадське життя, формування суспільної думки, культура мовлення, газетні тексти, розвиток друкованих ЗМІ, норми розмовного стилю, зниження культури мови, стилістичні кордони, Средства массовой информации, общественная жизнь, формирование общественного мнения, культура речи, газетные тексты, развитие печатных СМИ, нормы разговорного стиля, снижение культуры речи, стилистические границы, Mass-media, public life, formation of public opinion, speech culture, newspaper texts, development of print media, conversational style rules, reduction of language culture, stylistic boundaries

Цитування

Ануфрієва Н. Д. Мова і культура мовлення в друкованих засобах масової інформації / Н. Д. Ануфрієва // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 722-724.