Маніпулятивна стратегія комунікації в українському політичому дискурсі

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Завальська, Любов Володимирівна
Завальская, Любовь Владимировна
Zavalska, Liubov V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Завальська Л. В. Маніпулятивна стратегія комунікації в українському політичому дискурсі / Л. В. Завальська // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 792-794.

Ключові слова

маніпулятивна стратегія комунікації, політична комунікація, лексичні і граматичні засоби маніпулятивного характеру, манипулятивная стратегия коммуникации, политическая коммуникация, лексические и грамматические средства манипулятивного характера, manipulative communication strategy, political communication, lexical and grammatical means of manipulative character

Цитування

Завальська Л. В. Маніпулятивна стратегія комунікації в українському політичому дискурсі / Л. В. Завальська // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 792-794.