Відеоконференція як спосіб вирішення завдань кримінального закону та кримінального процесуального законодавств

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Козаченко, Олександр Олександрович
Козаченко, О. О.
Kozachenko, Oleksandr O.
Скоробогата, Юлія Сергіївна
Скоробогата, Ю. С.
Skorobohata, Yuliia S.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА''

Анотація

В статті проведено детальний аналіз досліджень щодо застосування відеоконференції у досудовому розслідуванні та під час судового провадження. Проаналізовано переваги та недоліки застосування технічних засобів звʼязку у кримінальному провадженні. Запропоновано рекомендації щодо законодавчого закріплення положення про залучення спеціаліста з метою фахового проведення відеоконференції.
The detailed analysis was done at the branch of using video conference during pre-trial and during judicial proceeding. Advantages and disadvantages of applying the technical means of communication at criminal proceeding were analyzed. In order the videoconference will be professional we recommend the legislative involvement of the specialist at this branch.

Бібліографічний опис

Козаченко О. О. Відеоконференція як спосіб вирішення завдань кримінального закону та кримінального процесуального законодавств / О. О. Козаченко, Ю. С. Скоробогата // Новітні кримінально-правові дослідження – 2020 : Альманах наукових праць / за ред. професора О. В. Козаченка, О. М. Мусиченко. – Миколаїв : Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія», 2020. – С. 189-195.

Ключові слова

відеоконференція, технічні засоби звʼязку, дистанційне досудове розслідування, дистанційне судове провадження, телекомунікаційна технологія, videoconference, technical means of communication, remote pre-trial investigation, remote legal proceedings, telecommunication technology, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, Research Subject Categories::TECHNOLOGY

Цитування

Козаченко О. О. Відеоконференція як спосіб вирішення завдань кримінального закону та кримінального процесуального законодавств / О. О. Козаченко, Ю. С. Скоробогата // Новітні кримінально-правові дослідження – 2020 : Альманах наукових праць / за ред. професора О. В. Козаченка, О. М. Мусиченко. – Миколаїв : Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія», 2020. – С. 189-195.