Essence and content of category "financial investigations" and concept development amid European integration

dc.contributor.authorЦуркан-Сайфуліна, Юлія Василівна
dc.contributor.authorЦуркан-Сайфуліна, Ю. В.
dc.contributor.authorЦуркан-Сайфулина, Юлия Васильевна
dc.contributor.authorTsurkan-Saifulina, Yuliia V.
dc.contributor.authorБортник, Надія Петрівна
dc.contributor.authorБортник, Н. П.
dc.contributor.authorБортник, Надежда Петровна
dc.contributor.authorBortnyk, Nadiia P.
dc.contributor.authorBortnyk, Nadiya
dc.contributor.authorTsurcan-Saifulina, Julia
dc.contributor.authorКотуха, Олександр Степанович
dc.contributor.authorКотуха, О. С.
dc.contributor.authorКотуха, Александр Степанович
dc.contributor.authorKotukha, Oleksandr S.
dc.date.accessioned2022-06-21T12:33:02Z
dc.date.available2022-06-21T12:33:02Z
dc.date.issued2018
dc.descriptionBortnyk N. Essence and content of category "financial investigations" and concept development amid European integration / N. Bortnyk, J. Tsurcan-Saifulina, O. Kotukha // Baltic journal of economic studies, Vol. 4. - № 5. - Baltija Publishing, 2018. - Р. 36-39.en_US
dc.description.abstractThe article carries out analysis of essence and content of financial investigations as one of the main countermeasures to shadowing the economy and, in particular, anti-money laundering. Features of the implementation of the FATF Recommendations and other international organizations regarding the legal and institutional support of conducting financial investigations in Ukraine and other European Union countries are determined. Systematization of scientific views on the definition of “financial investigation” and the practice of carrying out the relevant activities both in foreign countries and in Ukraine allowed formulating approaches to the unification of the term “financial investigation” in the national scientific format. The methodological basis of the research consists of general scientific and special methods and techniques of scientific knowledge, which are used as a single set, namely, the logical-semantic method, the method of convergence, and also the formal-logical method are chosen to define the concepts of “financial investigation”, “analytical research”, “anti-money laundering”, “interaction of subjects of the national system of anti-money laundering”, etc. The comparative legal method is used to study the positive foreign and domestic experience of institutional and legal provision of financial investigations in the fight against money laundering, as well as to analyse and characterize the requirements of international organizations regarding the implementation of European Union legislation in the domestic legislation on issues of the legal framework for anti-money laundering. Practical implications of the paper are to reveal and systematize problems to be solved by improving the domestic legal and regulatory framework for organizing financial investigations in the system of anti-money laundering measures, while the new principles of its formation proposed by the authors can be implemented in practical terms and result in improving the information and spatial format and enhancing the interaction of the subjects of ensuring national economic security.en_US
dc.description.abstractУ статті проведено аналіз сутності та змісту фінансових розслідувань як одного з основних засобів протидії тінізації економіки та, зокрема, протидії відмиванню грошей. Визначено особливості виконання Рекомендацій FATF та інших міжнародних організацій щодо правового та інституційного забезпечення проведення фінансових розслідувань в Україні та інших країнах Європейського Союзу. Систематизація наукових поглядів на визначення поняття «фінансове розслідування» та практики здійснення відповідної діяльності як в зарубіжних країнах, так і в Україні дозволила сформулювати підходи до уніфікації терміна «фінансове розслідування» у національному науковому форматі. Методологічну основу дослідження складають загальнонаукові та спеціальні методи і прийоми наукового пізнання, які використовуються як єдиний комплекс, а саме: логіко-семантичний метод, метод конвергенції, а також формально-логічний метод обрано для визначення поняття «фінансове розслідування», «аналітичне дослідження», «боротьба з відмиванням грошей», «взаємодія суб’єктів національної системи протидії легалізації злочинних доходів» тощо. Порівняльно-правовий метод використано для вивчення позитивного іноземного та вітчизняного досвіду інституційно-правового забезпечення фінансових розслідувань у боротьбі з відмиванням грошей, а також щоб проаналізувати та охарактеризувати вимоги міжнародних організацій щодо імплементації законодавства Європейського Союзу у вітчизняне законодавство з питань правової бази протидії відмиванню злочинних доходів. Практичний зміст роботи полягає у розкритті та систематизації проблем, які вирішуються шляхом удосконалення вітчизняної нормативно-правової бази організації фінансових розслідувань у системі протидії легалізації злочинних доходів, при цьому нові принципи її формування, запропоновані авторами, можуть бути реалізовані у практичному плані та привести до вдосконалення інформаційно-просторового формату та активізації взаємодії суб'єктів забезпечення національної економічної безпеки.
dc.identifier.citationBortnyk N. Essence and content of category "financial investigations" and concept development amid European integration / N. Bortnyk, J. Tsurcan-Saifulina, O. Kotukha // Baltic journal of economic studies, Vol. 4. - № 5. - Baltija Publishing, 2018. - Р. 36-39.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/17997
dc.language.isoenen_US
dc.publisherBaltija Publishingen_US
dc.subjecteconomic securityen_US
dc.subjectfinancial securityen_US
dc.subjectstate securityen_US
dc.subjectlegal regulationen_US
dc.subjectshadowing of economyen_US
dc.subjectfight against corruptionen_US
dc.subjectlegalization (laundering) of illegally obtained incomeen_US
dc.subjectекономічна безпекаen_US
dc.subjectфінансова безпекаen_US
dc.subjectдержавна безпекаen_US
dc.subjectправове регулюванняen_US
dc.subjectтінізація економікиen_US
dc.subjectборотьба з корупцієюen_US
dc.subjectлегалізація (відмивання) доходів, отриманих незаконноen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.titleEssence and content of category "financial investigations" and concept development amid European integrationen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
Essence and content of category financial investigations and concept development amid European integration.pdf
Size:
139 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: