Договір надання послуг охорони: загальна характеристика

Анотація

Бібліографічний опис

Карташев Д. В. Договір надання послуг охорони: загальна характеристика / Д. В. Карташов // Римське право і сучасність: цивільне право в умовах війни : матер. Всеукр. наук. конф. (Одеса, 24 травня 2022 р.) [Електронне видан ня] / за заг. ред. д.ю.н., проф. Є. О. Харитонова ; НУ «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2022. – С. 133-135.

Ключові слова

охорона, злочинність, укладення договору, protection, crime, concluding a contract, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Карташев Д. В. Договір надання послуг охорони: загальна характеристика / Д. В. Карташов // Римське право і сучасність: цивільне право в умовах війни : матер. Всеукр. наук. конф. (Одеса, 24 травня 2022 р.) [Електронне видан ня] / за заг. ред. д.ю.н., проф. Є. О. Харитонова ; НУ «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2022. – С. 133-135.