Наступність права як загальнотеоретична категорія в дослідженні транзитивності права

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Матвеєва, Л. Г.
Матвеева, Л. Г.
Matveeva, L. G.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

У статті розглядається проблематика наступності права як загальнотеоретичної кате¬горії, аналізуються різні позиції щодо сутності наступності права. Виявляються й аналізуються фактори, які зумовлюють наступність права. До соціальних факторів наступності в праві слід відносити фактори розвитку суспільства, державну волю. Виділяється такий соціальний і водночас правовий фактор, як традиції правового регулювання, до яких різні автори відносять об'єднання різних цівілізаційних моделей і правової системи. Наступність у праві може виражатися в правових нормах, правових інститутах, правосвідомості, правовій поведінці. Найбільш яскраво наступність права проявляється в кодифікованих нормативно-правових актах і правових звичаях. Наступність права є важливим механізмом, завдяки якому відбувається оновлення нормативно-правової бази регулювання суспільних відносин, зберігається цінний накопичений і пережитий досвід. Поряд із вивченням наступності права в законодавстві та юридичній практиці також розглядається наступність у юридичній науці. Зроблено висновок, що наступний зв'язок у праві дозволяє виявити співвідношення вибудованої вітчизняної державно-правової системи та конкретних історичних умов її існування.

Бібліографічний опис

Матвеєва Л. Г. Наступність права як загальнотеоретична категорія в дослідженні транзитивності права / Л. Г. Матвеєва // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 234-243.

Ключові слова

трансформація правової системи, наступність права, наступність юридичної практики, наступність законодавства, наступність юридичної науки, трансформация правовой системы, преемственность в праве, преемственность законодательства, преемственность юридической практики, преемственность юридической науки, transformation of the legal system, law succession, succession in legislation, succession of law practice, succession of legal science

Цитування

Матвеєва Л. Г. Наступність права як загальнотеоретична категорія в дослідженні транзитивності права / Л. Г. Матвеєва // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 234-243.