Кримінологічний аспект запобігання злочинності Національною поліцією України в умовах співпраці із засобами масової інформації

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Коваленко, Андрій Васильович
Коваленко, Андрей Васильевич
Kovalenko, Andrii V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Херсон : Гельветика

Анотація

У статті проаналізовано кримінологічний аспект запобігання злочинності національною поліцією України в умовах співпраці із засобами масової інформації. Досліджено поняття злочинності та запобігання, з’ясовано сутність діяльності Національної поліції України та засобів масової інформації, а також оцінено можливу ефективність їх співпраці.
Криминологические аспекты предупреждения преступности Национальной полиции Украины в условиях сотрудничества со средствами массовой информации. В статье проанализирован криминологический аспект предупреждения преступности национальной полицией Украины в условиях сотрудничества со средствами массовой информации. Исследовано понятие преступности и предотвращения, выяснена сущность деятельности Национальной полиции Украины и средств массовой информации, а также оценена возможная эффективность их сотрудничества.
Criminological aspects of prevention of crime by National Politics of Ukraine in conditions of cooperation with mass media. The article analyzes the criminological aspect of preventing crime by the national police of Ukraine in conditions of cooperation with mass media. The concept of crime is investigated and prevented, the essence of activity of the National Police of Ukraine and mass media is clarified, as well as the possible effectiveness of their cooperation is assessed.

Бібліографічний опис

Коваленко А. В. Кримінологічний аспект запобігання злочинності Національною поліцією України в умовах співпраці із засобами масової інформації / А. В. Коваленко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 22 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Херсон : Гельветика, 2018. – C. 47-53.

Ключові слова

засоби масової інформації, поліція, запобігання злочинності, забезпечення прав людини, кримінологія, средства массовой информации, полиция, предотвращение преступности, обеспечение прав человека, криминология, mass media, police, prevention, crime, human rights, criminology

Цитування

Коваленко А. В. Кримінологічний аспект запобігання злочинності Національною поліцією України в умовах співпраці із засобами масової інформації / А. В. Коваленко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 22 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Херсон : Гельветика, 2018. – C. 47-53.