Соціокультурні чинники в дослідженнях із медіастилістики

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Мамич, Мирослава Володимирівна
Мамич, М. В.
Mamych, Myroslava V.
Шевченко-Бітенська, Олена Валентинівна
Шевченко-Бітенська, О. В.
Shevchenko-Bitenska, Olena V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Мамич М. В. Соціокультурні чинники в дослідженнях із медіастилістики / М. В. Мамич, О. В. Шевченко-Бітенська // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 1. – С. 814-817.

Ключові слова

медіастилістика, соціокультурний чинник, офіційний дискурс, мовний образ комунікатора, ЗМІ, media stylistics, socio-cultural factor, official discourse, linguistic image of the communicator, mass media, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Mass communication, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics

Цитування

Мамич М. В. Соціокультурні чинники в дослідженнях із медіастилістики / М. В. Мамич, О. В. Шевченко-Бітенська // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 1. – С. 814-817.