Самойленко Олена Анатоліївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 60
 • Документ
  Транснаціональні кіберзлочини : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти
  (Одеса : Фенікс, 2024) Самойленко Олена Анатоліївна; Цехан Дмитро Миколайович
  У навчально-методичному посібнику висвітлено основи виявлення та розслідування транснаціональних кіберзлочинів. Розглянуто специфіку злочинної діяльності у кіберпросторі, проблемні аспекти початку кримінального провадження, специфіку використання спеціальних знань під час розслідування кіберзлочинів, особливості розслідування окремих видів злочинів. Матеріали призначені для науковців, викладачів і здобувачів закладів вищої освіти, а також будуть корисними суддям, прокурорам, працівникам оперативних підрозділів, захисникам (адвокатам) та іншим фахівцям, що працюють у сфері кіберзахисту та інформаційних технологій.
 • Документ
  Криміналістична класифікація злочинів, вчинених із використанням обстановки кіберпростору : підрозділ монографії
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Самойленко, Олена Анатоліївна; Самойленко, О. А.; Samoilenko, Olena A.
 • Документ
  До питання криптовалют як засобу вчинення кримінального правопорушення
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Самойленко, Олена Анатоліївна; Самойленко, О. А.; Samoilenko, Olena A.; Тітуніна, Катерина Вікторівна; Тітуніна, К. В.; Titunina, Kateryna V.
 • Документ
  Відеоспостереження з позицій криміналістичної науки
  (Кропивницький : ДонДУВС, 2023) Самойленко, Олена Анатоліївна; Самойленко, О. А.; Samoilenko, Olena A.
 • Документ
  До питання вдосконалення організаційно-правових основ діяльності правоохоронних органів із протидії Інтернет-шахрайствам
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Samoilenko, Olena A.; Самойленко, О. А.; Самойленко, Олена Анатоліївна; Жданова, І. Є.; Жданова, Інна Євгенівна; Zhdanova, Inna Ye.
 • Документ
  Типові криміналістичні засоби розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням криптовалют
  (Київ, 2023) Самойленко, Олена Анатоліївна; Samoilenko, Olena A.; Самойленко, О. А.; Тітуніна, Катерина Вікторівна; Тітуніна, К. В.; Titunina, Kateryna V.
  Статтю присвячено проблемам вчинення та розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням криптовалют. Кінцева мета дослідження цих проблем полягає у визначенні типових криміналістичних засобів розслідування таких кримінальних правопорушень. Констатується, що для визначення інструментів, що використовуються правоохоронними органами підчас розкриття та розслідування таких правопорушень важливими є безпосередньо ознаки властиві криптовалютам та типові тактичні завдання розслідування кримінальних правопорушень, вчинених із використанням криптовалюти. Криміналістичні засоби розслідування розглядаються базуючись на двох основних тактичних завданнях розслідування, зокрема: 1) блокування операцій з продажу криптовалюти певною особою; 2) ідентифікація особи або групи осіб, які здійснюють криптовалютні операції з незаконною метою. Констатується, що перше тактичне завдання розслідування можна розв’язати теоретично двома методами: 1) блокування зв’язку між учасниками мережі, що перешкоджає відправці транзакцій повним вузлам, а також поширенню блоків через них; 2) блокування бірж криптовалют. Названі методи не можуть бути реалізовані в Україні а також багатьох інших державах через відсутність організаційних та правових передумов для блокування. Вироблення системи суб’єктів співробітництва з постачальниками послуг, що перебувають на території іншої сторони (держави), щодо питань розкриття збережених комп’ютерних даних, та алгоритму дій правоохоронних органів з вищенаведеною метою якісно вплине на встановлення і закріплення криміналістично значущої інформації про факт вчинення конкретного кримінального правопорушення, пов’язаного із криптовалютою. Розв’язання другого тактичного завдання розслідування вимагає від правоохоронних органів комбінування традиційних криміналістичних засобів розслідування злочинів, яке забезпечить процесуальне закріплення використання спеціального аналітичного програмного забезпечення, спрямованого на комплексний аналіз криптовалютних мереж. Такими типовими криміналістичними засобами розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням криптовалют, є негласні слідчі (розшукові) дії, зокрема: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; зняття інформації з електронних інформаційних систем або її частини; обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи; контроль за вчиненням злочину.
 • Документ
  Питання використання спціальних знань у процесі протидії протиправній діяльності організованих злочинних угрупувань у сфері обігу підакцизних товарів
  (Львів : Растр-7, 2022-09-28) Самойленко, Олена Анатоліївна; Samoilenko, Olena A.; Самойленко, О. А.; Samoilenko, Olena A.
 • Документ
  Окремі питанні використання спеціальних знань під час розслідування кіберзлочинів
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020-12-03) Самойленко, Олена Анатоліївна; Samoilenko, Olena A.; Самойленко, О. А.
 • Документ
  Значення початкового етапу розслідування злочинів в криміналістичних методиках (за матеріалами практики розслідування злочинів, вчинених у кіберпросторі)
  (ВД «Гельветика», 2019) Самойленко, Олена Анатоліївна; Самойленко, О. А.; Самойленко, Елена Анатольевна; Samoilenko, Olena A.
 • Документ
  Issues of implementation in the internal legislation of Ukraine norms of international law in the sphere of fighting crimes taken in cyberspace
  (Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019) Самойленко, Олена Анатоліївна; Самойленко, О. А.; Самойленко, Елена Анатольевна; Samoilenko, Olena A.; Samoilenko, O. A.
 • Документ
  Окремі питання проведення контролю за вчиненням кіберзлочинів (в контексті розслідування злочинів, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань)
  (Юридична література, 2019) Самойленко, О. А.; Самойленко, Олена Анатоліївна; Самойленко, Елена Анатольевна; Samoilenko, Olena A.; Тітуніні, К. В.; Titunini, K. V.
 • Документ
  Комплекс проблем протидії кіберзлочинам в Україні: прикладний аспект
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Самойленко, Олена Анатоліївна; Самойленко, О. А.; Самойленко, Елена Анатольевна; Samoilenko, Olena A.; Стаурська, Олександра Миколаївна; Стаурська, О. М.; Стаурская, Александра Николаевна; Staurska, Oleksandra M.
 • Документ
  Features of Criminal Proceedings (Pre-Trial and Trial Investigation) in the Time of Pandemic Covid-19
  (Universidad de Los Hemisferios, 2020) Бєлік, Лариса Степанівна; Бєлік, Л. С.; Белик, Лариса Степановна; Bielik, Larysa S.; Самойленко, Олена Анатоліївна; Самойленко, О. А.; Самойленко, Елена Анатольевна; Samoilenko, Olena A.; Мудрецька, Ганна Володимирівна; Мудрецька, Г. В.; Мудрецкая, Анна Владимировна; Mudretska, Hanna V.; Волошанівська, Тетяна Володимирівна; Волошанівська, Т. В.; Волошанивская, Татьяна Владимировна; Voloshanivska, Tetiana V.; Тітуніна, Катерина Вікторівна; Тітуніна, К. В.; Титунина, Екатерина Викторовна; Titunina, Kateryna V.
  The work is devoted to the main problems and features that have emerged in the field of criminal justice (pre-trial investigation and trial) in a pandemic. The relevance of this article is that criminal justice, like other areas of human activity, has been affected after the spread of Covid-19 and its recognition as a pandemic. The introduction of quarantine was accompanied by some problematic issues, including uncertainty in the work of the judiciary and law enforcement agencies, lack of a unified approach to court schedules, and the conduct of certain investigative actions. Thus, it is necessary to analyze the peculiarities of criminal proceedings in a pandemic. An explorative and collative methodology (that considers the comparative law) was used. The proposals have been made to address the problems that arise during the pre-trial investigation and criminal proceedings in a pandemic, in particular: the need to allow videoconferencing in criminal proceedings out of court; a list of programs for video communication have been defined; to provide adequate funding for technical re-equipment; to suspend the terms of criminal proceedings, and; to prevent in the future the situation of cancellation of previously adopted decisions on the strengthening of criminal liability for intentional infection.
 • Документ
  The specifics of the appointment of forensic examinations in the investigation of corruption-related crimes committed in cyberspace
  (Editorial Primmate S. A. S., 2019) Тіщенко, Валерій Володимирович; Тіщенко, В. В.; Тищенко, Валерий Владимирович; Tishchenko, Valerii V.; Бєлік, Лариса Степанівна; Бєлік, Л. С.; Белик, Лариса Степановна; Bielik, Larysa S.; Самойленко, Олена Анатоліївна; Самойленко, О. А.; Самойленко, Елена Анатольевна; Samoilenko, Olena A.
  Relevance. The study is relevance due to the problem of cybercrime, including corruptionrelated crimes, which were caused by the rapid worldwide development of computer technology, as well as the widespread use of cyberspace networks and the digitization of information-sharing processes in society. The object of the study is the public relations that arise in the process of judicial expertise in the investigation of corruption-related crimes committed in cyberspace. Several research methods have been used in the writing of this research article. The dialectical method was the first and foremost method in the study of judicial expertise. The method of analysis, the synthesis method, and comparison method were used during the research process. Research results. The authors of this scientific article came to the conclusion that the specific nature of the use of forensic investigations in the investigation of corruption offenses committed in cyberspace is one of the main forms of use of specialized knowledge in criminal proceedings and the result of which is the conclusion of expert opinion, which is the source of evidence in criminal proceedings. In addition, it was noted that all the issues that are solved by the examination of telecommunication systems (equipment) and tools have a diagnostic nature, and a list of typical issues should be fixed in the appropriate instructions.
 • Документ
  Протидія кіберзлочинам: інноваційні засоби криміналістичної профілактики
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Самойленко, Олена Анатоліївна; Samoilenko, Olena A.; Стаурська, Олександра Миколаївна; Staurska, Oleksandra M.
 • Документ
  Control Over Crime Commission (Materials of Cybercrime Cases)
  (Engineering Publication House, 2020) Самойленко, Олена Анатоліївна; Самойленко, О. А.; Самойленко, Елена Анатольевна; Samoilenko, Olena A.; Резнік, Надія Петрівна; Резнік, Н. П.; Резник, Надежда Петровна; Reznik, Nadiia P.; Бєлік, Лариса Степанівна; Бєлік, Л. С.; Белик, Лариса Степановна; Bielik, Larysa S.; Чорноус, Юлія Миколаївна; Чорноус, Ю. М.; Чорноус, Юлия Николаевна; Chornous Yuliia M.
  Timeliness of the paper’s topic is based on the fact that annual increase in data leakage via the Internet creates favorable conditions for the commission of cybercrime trespassing against various legal relationships: from the sector of national security to property relations. The common trait of such crimes is that certain features and characteristics of cyberspace are used to achieve a criminal result; thus it becomes clear that use of uniformed methods and means to investigate this criminal activity is pivotal. Having analyzed the materials of judicial and investigative practice, we may state that control over crime commission is a typical and one of the most effective tactical means used to tackle practical problems of cybercrime investigation in Ukraine. Control over crime commission is an element of forensic tactics – formats of its optimization are to be identified in the context of performance tactics specificity within the investigation of separate crime group/category. We studied the peculiarities of certain control type selection through the prism of tactical need for this covert investigative (search) action to be performed during the cybercrime investigation.
 • Документ
  Основи методики розслідування злочинів, вчинених у кіберпросторі
  (Одеса : ТЕС, 2020) Самойленко, О. А.; Самойленко, Олена Анатоліївна; Самойленко, Елена Анатольевна; Samoilenko, Olena A.
  У монографії висвітлено основи методики розслідування злочинів, вчинених у кіберпросторі. Розглянуто елементи криміналістичної характеристики злочинів, що зумовлені специфікою кіберпростору як обстановки злочину. Увагу акцентовано на проблемних аспектах початку кримінального провадження, визначено специфіку використання спеціальних знань підчас розслідування злочинів, вчинених у кіберпросторі, типізовано слідчі ситуації й тактичні операції їх розслідування. Монографія призначена для практичних працівників правоохоронних органів (оперативних і слідчих підрозділів), практиків-юристів, науковців, викладачів, здобувачів закладів вищої освіти.
 • Документ
  Діяльність правоохоронних органів у протидії кіберзлочинності
  (Одеса, 2020) Самойленко, Олена Анатоліївна; Самойленко, Елена Анатольевна; Samoilenko, Olena A.
  У навчально-методичному посібнику висвітлено основи протидії кіберзлочинам. Розглянуто специфіку злочинної діяльності у кіберпросторі, проблемні аспекти початку кримінального провадження, специфіку використання спеціальних знань підчас розслідування кіберзлочинів особливості розслідування окремих видів злочинів, що вчиняються у обстановці кіберпростору та із застосуванням ІТ-технологій. Матеріали призначені для науковців, викладачів та здобувачів закладів вищої юридичної освіти, а також будуть корисними суддям, прокурорам, працівникам оперативних підрозділів, захисникам (адвокатам) та іншим фахівцям юридичного профілю.
 • Документ
  Протидія кіберзлочинам: криміналістичний аспект
  (Одеса, 2020) Самойленко, Олена Анатоліївна; Самойленко, Елена Анатольевна; Samoilenko, Olena A.
  У навчально-методичному посібнику висвітлено основи виявлення та розслідування кіберзлочинів. Розглянуто специфіку злочинної діяльності у кіберпросторі, проблемні аспекти початку кримінального провадження, специфіку використання спеціальних знань підчас розслідування кіберзлочинів особливості розслідування окремих видів злочинів, що вчиняються у обстановці кіберпростору та із застосуванням ІТ-технологій. Матеріали призначені для науковців, викладачів та здобувачів закладів вищої юридичної освіти, а також будуть корисними суддям, прокурорам, працівникам оперативних підрозділів, захисникам (адвокатам) та іншим фахівцям юридичного профілю.
 • Документ
  Виявлення та розслідування кіберзлочинів
  (Одеса : [б. в.], 2020) Самойленко, Олена Анатоліївна; Самойленко, Елена Анатольевна; Samoilenko, Olena A.
  У навчально-методичному посібнику висвітлено основи виявлення та розслідування кіберзлочинів. Розглянуто специфіку злочинної діяльності у кіберпросторі, проблемні аспекти початку кримінального провадження, специфіку використання спеціальних знань під час розслідування кіберзлочинів особливості розслідування окремих видів злочинів, що вчиняються у обстановці кіберпростору та із застосуванням ІТ-технологій. Матеріали призначені для науковців, викладачів та здобувачів закладів вищої юридичної освіти, а також будуть корисними суддям, прокурорам, працівникам оперативних підрозділів, захисникам (адвокатам) та іншим фахівцям юридичного профілю.