Вишняков Олександр Костянтинович (1947-2015)

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 11 з 11
 • Документ
  Європейський суд з прав людини як наднаціональне утворення
  (Одеса : Фенікс, 2013) Вишняков, Олександр Костянтинович; Вишняков, Александр Константинович; Vyshniakov, Oleksandr K.
  Наднаціональність – термін, який має різні характеристики у право­вій доктрині. Він застосовується, зокрема, щодо органів деяких між­державних утворень та пов’язується з певними ознаками. деякі з цих ознак має Європейський суд з прав людини. Цю статтю присвячено статусу ЄСПЛ як наднаціональної юрисдикції та ознакам останньої.
 • Документ
  Захист прав засобами наднаціональної юрисдикції
  (Одеса : Фенікс, 2012) Вишняков, Олександр Костянтинович; Вишняков, Александр Константинович; Vyshniakov, Oleksandr K.
  Доповідь присвячено застосуванню наднаціональної прецедентної практики Європейського суду з прав людини в правовій практиці України та новим можливостям для вітчизняної прецедентної практики, що їх створено в результаті реформи судочинства в Україні.
 • Документ
  Одесская школа права. Введение в украинское право
  (Одесcа : Юридична література, 2016) Кивалов, Сергей Васильевич; Оборотов, Юрий Николаевич; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Картузова, Ирина Алексеевна; Анищук, Нина Владимировна; Остапенко, Тимур Александрович; Шевчук-Белая, Яна Валерьевна; Ефремова, Наталья Владимировна; Долматов, Иван Владимирович; Горяга, Оксана Викторовна; Аракелян, Минас Рамзесович; Попсуенко, Людмила Александровна; Корниенко, Ирина Валерьевна; Дудченко, Валентина Витальевна; Завальнюк, Владимир Васильевич; Крусян, Анжелика Романовна; Мишина, Наталья Викторовна; Харитонов, Евгений Олегович; Некит, Екатерина Георгиевна; Суха, Юлия Сергеевна; Мирошниченко, Наталья Анатольевна; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Чанышева, Галия Инсафовна; Барский, Вадим Рудольфович; Голубева, Нелли Юрьевна; Подцерковный, Олег Петрович; Аленин, Юрий Павлович; Волошина, Владлена Константиновна; Латковская, Тамара Анатольевна; Черемнова, Антонина Ивановна; Степская, Елена Владимировна; Харитонова, Татьяна Евгеньевна; Гавриш, Наталья Степановна; Каракаш, Илья Иванович; Богуцкий, Павел Петрович; Харитонова, Елена Ивановна; Позова, Дина Дмитриевна; Крестовская, Наталья Николаевна; Вишняков, Александр Константинович; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Кормич, Борис Анатольевич; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Пережняк, Борис Аркадьевич; Бальций, Юрий Юрьевич; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Стрельцов, Евгений Львович; Долежан, Валентин Владимирович; Бакаянова, Нана Мезеновна; Полянский, Юрий Евгеньевич; Свида, Алексей Георгиевич; Кивалов, Сергей Васильевич; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Оборотов, Юрий Николаевич; Батан, Юрий Дмитриевич
  В книге, написанной коллективом авторов, работающих в Национальном университете «Одесская юридическая академия», являющемся продолжателем традиций одесской школы права, раскрываются особенности правовой системы Украины, вопросы истории ее становления и перспективы дальнейшего развития, содержание конституционализма в Украине, специфика основных и профильных отраслей украинского права, дана характеристика видов юридического процесса в Украине, приводятся новые направления правового регулирования, освещается институциональное обеспечение украинского права. Книга может быть полезна не только студентам, преподавателям, ученым, практикующим юристам, но и всем тем, кто интересуется украинским правом. Она рассчитана на распространение информации об украинском праве в других правовых культурах. В ней представлен вводный материал как для ориентации в правовой системе Украины в целом, так и в отдельных направлениях правового регулирования с целью более глубокого изучения современного украинского права.
 • Документ
  Апроксимація правового забезпечення цивільних майнових відносин в Україні до умов внутрішнього ринку Європейського Союзу
  (2008) Вишняков, Олександр Костянтинович; Вишняков, Александр Константинович; Vyshniakov, Oleksandr K.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2008. Основна ідея дисертації – розвиток законодавства України, що регулює майнові відносини комерційного характеру, з тим, щоби співвідношення приватноправових та публічно-правових засобів регулювання формувалося на засадах вільного обігу товарів, послуг, капіталів та осіб. Обґрунтовано структурну належність до приватного права відносин між суб’єктами приватного та публічного права, що обслуговують приватний інтерес, та співвідношення цивільного та підприємницького права. Пропонується ідея спільного ринкового правового простору та теоретична характеристика основних напрямків, етапів, сфери, механізмів, рівня, методів та принципів його формування.
 • Документ
  Щодо співвідношення структури права та його наднаціонального виміру (європейський контекст)
  (Одеса : Фенікс, 2014) Вишняков, О. К.; Vishnyakov, O. K.
  Автор статті вважає, що варто підкреслити органічний зв’язок приватного права ЄС та наднаціонального виміру права ЄС взагалі, в результаті чого відбувається конвергенція публічного та приватного права. Разом з тим, можна також підтвердити, що право ЄС є якщо не прямим, то принаймні опосередкованим наступником римського приватного права. Щодо українського контексту, то процес повернення від соціалістичного цивільного права до базових засад та категорій, так би мовити, «стандартів» римського приватного права (що почався з прийняттям нового цивільного кодексу України) є в той же час й процесом інтеграційної «європеїзації» українського приватного права. На цю обставину та про неприпустимість відступлення від цих орієнтирів варто зважати у про¬цесі подальшого розвитку українського права, зокрема цивільного та комерційного права, та в цілому у процесі адаптації до права ЄС, який зараз, після завершення розробки Угоди про асоціацію з ЄС та підписання ряду її положень, набуває нової динаміки та «тренду» до більш високого ступеня — гармонізації та уніфікації щодо наднаціонального європейського правового поля.
 • Документ
  Правові умови створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2005) Вишняков, О. К.; Вишняков, А. К.; Vishniakov, O. K.
 • Документ
  Вплив прецедентної практики Європейського суду з прав людини на судову практику України: нові можливості
  (2011) Вишняков, Олександр Костянтинович; Вишняков, Александр Константинович; Vishnjakov, Aleksandr
  The inadequate growth of amount of appeals before the European Court on Human Rights in regard to some Council of Europe member-states is caused by the so-called «systemic deficiencies» into these states. One of factors that generate them is a deficit of impact of ECHR practice on national judicial practice. Implementation of precedent practice of ECHR by courts is one of ways to overcome this deficit in Ukraine.
 • Документ
  Організаційно-правові обриси "Східного партнерства"
  (2009) Вишняков, Олександр Костянтинович; Вишняков, Александр Константинович; Vishnjakov, Aleksandr
  The n e w e s t EU initiative of «Eastern Partnership» has become a significant move in development of the all-round dialogue between Ukraine and the EU, including legal issues. The EP is a f u n d a m e n t a l l y n e w form in m u l t i l a t e r a l c o o p e r a t i o n with t h e EU with participation of U k r a i n e , as it said openly about t h e i n t e g r a t i o n direction of s u c h coooperation. It has more precise objectives — «political association and economic integration between the EU and interested partner-countries». Formulation of the A g r e e m e n t on the Free Trade Area within the EP framework as a deep and comprehensive, p r e s u m i n g the WTO legal s t a n d a r d s , obviously, stipulates additional e l e m e n t s of EU «four freedoms». The EP has a precise multilateral organizational-legal basis: it concerns the s y s t e m of c o m m o n decision-making. The principles, on which t h e EP is based, — i n t e r n a t i o n a l law and fundamental values, including democracy, rule of law and respect for h u m a n rights, as well as m a r k e t economy, s u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n t and good g o v e r n a n c e . It offers n e w challenges for d e v e l o p m e n t of the economic dialogue b e t w e e n t h e i n t e g r a t e d and non-i n t e g r a t e d E u r o p e as well as d e v e l o p m e n t of n e w legal relations, p r o c e s s i n g of n e w c o m m o n legal values on this basis. Thus, gradual convergence of Ukraine with the EU in the legal area, would contribute to further progress in EU — Ukraine relations.
 • Документ
  Наднаціональне право як феномен
  (Одеса: Юрид. л-ра, 2014) Вишняков, Олександр Костянтинович; Вишняков, Александр Константинович; Vyshniakov, O. K.
  У правовій доктрині термін наднаціональність має різні характеристики Він застосовується, зокрема, щодо органів деяких міждержавних утворень та пов'язується з певними ознаками. Статтю присвячено узагальненню визначених у доктрині ознак, і на цій основі зроблено спробу визначити сутнісну характеристику феномену наднаціональності в кон¬тексті наднаціонального права та наднаціональних органів.
 • Документ
  Апроксимація правового забезпечення цивільних майнових відносин в Україні до умов внутрішнього ринку Європейського Союзу
  (2008) Вишняков, Олександр Костянтинович; Вишняков, Александр Константинович; Vyshniakov, Olexandr K.; Ківалов Сергій Васильович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2008. Основна ідея дисертації - розвиток законодавства України, що регулює майнові відносини комерційного характеру, з тим, щоби співвідношення приватноправових та публічно-правових засобів регулювання формувалося на засадах вільного обігу товарів, послуг, капіталів та осіб. Обґрунтовано структурну належність до приватного права відносин між суб'єктами приватного та публічного права, що обслуговують приватний інтерес, та співвідношення цивільного та підприємницького права. Пропонується ідея спільного ринкового правового простору та теоретична характеристика основних напрямків, етапів, сфери, механізмів, рівня, методів та принципів його формування.