Бєлогубова Оксана Олександрівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 26
 • Документ
  Міжнародне право : навчально-методичний посібник з тестовими завданнями для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання
  (Одесса : Фенікс, 2019) Аракелян, Мінас Рамзесович; Ківалова, Тетяна Сергіївна; Короткий, Тимур Робертович; Чайковський, Юрій Володимирович; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Мануїлова, Катерина Вікторівна
  У навчально-методичному посібнику викладено стислий зміст основних га­лузей міжнародного права, методичні матеріали до лекційного курсу та семінарських завдань з міжнародного права. Містяться рекомендації та авторські тестові завдання для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з дисципліни «Міжнародне право» для. вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право». Навчально-методичний посібник призначений для студентів Національного університету «Одеська юридична академія», які вивчають дисципліну «Міжнародне право» та готуються до зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».
 • Документ
  Міжнародне публічне та приватне право сучасності : навчально-методичний посібник
  (Львів : Видавець Кошовий Б.-П. О., 2023) Акіменко, Юлія Юріївна; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Войтович, Павло Петрович; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна
  У навчально-методичному посібнику викладено стислий зміст основних галузей міжнародного права, розкриваються основні аспекти теорії та практики міжнародно-правового регулювання відносин між державами та іншими суб’єктами міжнародного права, а також щодо імплементації міжнародно-правових зобов’язань України в національний правопорядок; зокрема приділена увага міжнародно-правовим стандартам і конституційному законодавству України про правовий статус індивіда, висвітлюється релевантність Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. та практики Європейського суду з прав людини для правової системи України. Містить рекомендації та авторські тестові завдання для підготовки до ЕДКІ з дисциплін «Міжнародне право» та «Міжнародне приватне право» за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».
 • Документ
  Гуманітарна дипломатія: стара форма і новий зміст
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Бєлогубова, О. О.; Bielohubova, Oksana O.
 • Документ
  Міжнародне право та євроінтеграційні перспективи України: сучасні виклики : колективна монографія
  (Одеса : Фенікс, 2023) Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Bekhruz, Khashmatulla N.; Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Arakelian, Minas R.; Андрейченко, Світлана Сергіївна; Andreichenko, Svitlana S.; Андрейченко, С. С.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Мануїлова, К. В.; Manuilova, Kateryna V.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Fedorova, Tetiana S.; Харитонов, Роман Феліксович; Kharytonov, Roman F.; Дронов, Владислав Юрійович; Dronov, Vladyslav Yu.; Войтович, Павло Петрович; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Anna M.; Гребенюк, Дмитро Олегович; Hrebeniuk, Dmytro O.; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Жебровська, Кристина Артаківна; Riaboshapchenko, Anastasiia O.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Bozkurt, Kutluhan; Кутлуган, Бозкурт; Акіменко, Юлія Юріївна; Akimenko, Yuliia Yu.; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Bielohubova, Oksana O.; Цибульська, Ольга Юріївна; Tsybulska, Olha Yu.
 • Документ
  Філософія міжнародного права : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Аракелян, М. Р.; Бехруз, Х. Н.; Мануїлова, К. В.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Бєлогубова, О. О.; Харитонов, Р. Ф.; Гриб, Г. М.; Ківалова, Т. С.; Гребенюк, Д. О.; Цибульська, О. Ю.
  Посібник побудований за принципом вибірковості надання інформації з основних проблем філософського осмислення міжнародного права. Складається із семи тем, кожна містить: лекційні питання; питання до практичних занять; питання для самостійної роботи; теми рефератів; список рекомендованих джерел. Пропонуються тестові завдання для поточного контролю знань, перелік питань для самоперевірки. Наведено перелік інформаційних ресурсів, переважно відкритого доступу, де можна знайти корисну інформацію з питань філософського осмислення проблем міжнародного права. Призначений для здобувачів вищої освіти – аспірантам за спеціальністю 293 «Міжнародне право», а також усім, хто цікавиться питаннями філософських засад міжнародного права, історії міжнародних правових учень, політичної філософії тощо.
 • Документ
  Забезпечення миру за допомогою гуманітарної діяльності: реакція ЄС на складні надзвичайні ситуації
  (Одеса : Фенікс, 2023) Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Бєлогубова, О. О.; Bielohubova, Oksana O.
 • Документ
  Версальська декларація – новий етап у зовнішній політиці та політиці безпеки ЄС
  (Одеса, 2022) Акіменко, Юлія Юріївна; Акіменко, Ю. Ю.; Акименко, Юлия Юрьевна; Akimenko, Yuliia Yu.; Бєлогубова, Оксана Олександівна; Бєлогубова, О. О.; Белогубова, Оксана Александровна; Bielohubova, Oksana O.
 • Документ
  Lexlocilaboris як базовий колізійний принцип регулювання трудових відносин з іноземним елементом
  (ВД «Гельветика», 2019) Бєлогубова, Оксана Олександівна; Бєлогубова, О. О.; Белогубова, Оксана Александровна; Bielohubova, Oksana O.
 • Документ
  Захист прав членів екіпажу суден, зареєстрованих під зручним прапором
  (Одеса : Гельветика, 2020) Бєлогубова, Оксана Олександрівна
  У статті розглянуто доцільність політики "зручного" прапора, її позитивні і негативні сторони.Запропоновано під "зручним прапором" розуміти прапор країни, яка дозволяє реєстрацію суден, що перебувають під іноземним управлінням, на своїй території, на умовах, які з певних причин є зручними та сприятливими для осіб, що реєструють судно.
 • Документ
  Питання здійснення дипломатичного захисту в зв’язку з правонаступництвом держав
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Бєлогубова, О. О.; Bielohubova, Oksana O.
 • Документ
  Міжнародне приватне трудове право в системі міжнародного приватного права
  (ПП "Фенікс", 2019) Бєлогубова, О. О.; Бєлогубова, Оксана Олександівна; Белогубова, Оксана Александровна; Bielohubova, Oksana O.
 • Документ
  Міжнародний захист прав людини у цифровому суспільстві
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Бєлогубова, О. О.; Белогубова, Оксана Александровна; Bielohubova, Oksana O.
 • Документ
  An overview of some manifestations of transnational organized crime in Ukraine
  (Universidad de la Amazonia, 2019) Загородній, Ігор Вікторович; Загородній, І. В.; Загородний, Игорь Викторович; Zahorodnii, Ihor V.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Мануїлова, К. В.; Мануилова, Екатерина Викторовна; Manuilova, Kateryna V.; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Бєлогубова, О. О.; Белогубова, Оксана Александровна; Bielohubova, Oksana O.; Belogubova, Oksana
  In the article, the authors express their view on thepeculiarities of the use of certain territories in Ukraine in transnational organized criminal activity. The purpose of the study is to identify and structure the major trends in the impact of the political situation in Ukraine (from 2014 to 2019) on the emergence of new manifestations of transnational organized crime. Special attention is paid to the coverage and systematization of modern manifestations of criminal activity in the areas of drug trafficking, psychotropic substances, their analogs or precursors, the circulation of firearms, explosives, and devices, as well as the circulation and operation of vehicles.Through the use of systematic analysis and formal-logical methods, based on the processing of the results of the activities of law enforcementagencies, as well as the materials contained in the media, the authors analyzed the main ways of implementing the outlined manifestations of transnational organized criminal activity in Ukraine in recent years.As a result of the conducted research, a setof the most effective measures to counteract the outlined manifestations of transnational organized criminal activity, taking into account the changes taking place in Ukraine, on the background of step-by-step implementation of the Minsk agreements (agreements), was proposed.
 • Документ
  Право зовнішніх зносин : навч.- метод. посібник
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Бєлогубова, О. О.; Мануїлова, К. В.; Музика, В. В.
  У навчально-методичному посібнику викладені основні теоретичні питання права зовнішніх зносин, розкрито зміст основних інститутів та підгалузей права зовнішніх зносин з посиланням на міжнародно-правові акти та рекомендовану літературу. Навчально-методичний посібник містить тестові завдання та практичні задачі, що сприяє глибокому засвоєнню знань, ефективному застосуванню норм права зовнішніх зносин та національного законодавства під час практичної роботи, зокрема у сфері прав і свобод людини і громадянина. Посібник призначений для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання закладів вищої освіти.
 • Документ
  Історія дипломатії : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Гельветика, 2021) Бігняк, О. В.; Бігняк, Олександр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.; Бєлогубова, О. О.; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Bielohubova, Oksana O.; Грушко, М. В.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Hrushko, Malvina V.; Мануїлова, К. В.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Manuilova, Kateryna V.; Гриб, А. М.; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Hanna M.; Жебровська, К. А.; Жебровська, Кристина Артаківна; Zhebrovska, Krystyna A.; Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Riaboshapchenko, Anastasiia O.
  Видання визначає обсяг знань, які повинен опанувати здобувач вищої освіти відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього правознавця з дисципліни «Історія дипломатії», послідовність опанування навчальним матеріалом дисципліни з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, методичні рекомендації щодо проведення практичних занять, завдання для самостійної роботи, складові оцінювання знань здобувачів вищої освіти, список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Основи міжнародно-правових стандартів прав людини : навчально-методичний посібник
  (Херсон : Гельветика, 2019) Бігняк, Олександр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.; Бігняк, О. В.; Акіменко, Ю. Ю.; Акіменко, Юлія Юріївна; Akimenko, Yuliia Yu.; Бєлогубова, О. О.; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Bielohubova, Oksana O.; Мануїлова, К. В.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Manuilova, Kateryna V.; Гриб, Г. М.; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Hanna M.; Грушко, М. В.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Hrushko, Malvina V.; Дронов, В. Ю.; Дронов, Владислав Юрійович; Dronov, Vladyslav Yu.; Жебровська, К. А.; Жебровська, Кристина Артаківна; Zhebrovska, Krystyna A.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Riaboshapchenko, Anastasiia O.; Федорова, Т. С.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Fedorova, Tetiana S.
  У навчально-методичному посібнику викладені основні питання міжнародно-правових стандартів прав людини, розкрито зміст тематики дисципліни з посиланнями на літературу та наведений перелік питань до заліку. Навчально-методичний посібник призначений для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Система колізійних прив’язок, що застосовуються до трудових відносин, ускладнених іноземним елементом
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Бєлогубова, Оксана Олександрівна
 • Документ
  Доктринальні погляди на відокремлення міжнародного приватного трудового права
  (Одеса : Гельветика, 2020-05-15) Бєлогубова, Оксана Олександівна; Бєлогубова, О. О.; Белогубова, Оксана Александровна; Bielohubova, Oksana O.
 • Документ
  Питання регламентації допуску іноземних моряків на роботу на морських суднах
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Белогубова, Оксана Александровна; Bielohubova, Oksana O.
 • Документ
  Поняття та особливості міжнародного приватного трудового права
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Бєлогубова, Оксана Олександівна; Белогубова, Оксана Александровна; Belohubova, Oksana O.