* Навчально-методичні видання кафедри міжнародного та європейського права

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 47
 • Документ
  Захист прав людини в сучасному міжнародному та європейському праві : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Бехруз, Хашматулла Набійович; Гриб, Анна Миколаївна; Гребенюк, Дмитро Олегович; Дронов, Владислав Юрьевич; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Федорова, Тетяна Сергіївна; Харитонов, Роман Феликсович
  У навчально-методичному посібнику викладено основні питання захисту прав людини в сучасному міжнародному та європейському праві, розкрито зміст тематики дисципліни з посиланнями на літературу, наведено перелік питань до заліку. Призначено для здобувачі вищої освіти денної та заочної форми навчання за спеціальністю 293 «Міжнародне право» Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Міжнародне правосуддя : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Канєнберг-Сандул, О. К.; Форманюк, В. В.; Хендель, Н. В.
  У методичному посібнику викладено стислий зміст системи міжнародного правосуддя, принципи та механізми міжнародної ад’юдикації, особливості функціонування міжнародної судової системи, порядку реалізації рішень міжнародних судових органів на міжнародному та національному рівнях, методичні матеріали до лекційного курсу та практичних завдань з міжнародного правосуддя. Методичний посібник призначений для студентів Національного університету «Одеська юридична академія», які вивчають дисципліну «Міжнародне правосуддя».
 • Документ
  Інституціональне право Європейського Союзу : навчально-методичний посібник
  (Львів: Видавець Кошовий Б.-П.О., 2023) Канєнберг-Сандул, О. К.; Пасечник, О. В.; Форманюк, В. В.; Харитонов, Р. Ф.
  У навчально-методичному посібнику викладено стислий зміст правових засад та розвитку інституційної системи Європейського Союзу, правового статусу Європейського Паламенту, Ради Європейського Союзу, Європейської Ради, Європейської Комісії, Суду ЄС, Рахункової Палати ЄС та Європейського Центрального Банку як інститутів ЄС, а також аналіз діяльності деяких органів та агентств, які впливають на процес прийняття рішень та реалізацію політик ЄС, методичні матеріали до лекційного курсу та практичних завдань з інституціонального права ЄС. Навчально-методичний посібник призначений для студентів Національного університету «Одеська юридична академія», які вивчають дисципліну «Інституціональне право Європейського Союзу».
 • Документ
  Міжнародний цивільний процес : методичні вказівки
  (Львів : Видавець Кошовий Б.-П.О., 2023) Войтович, Павло Петрович
  Методичні вказівки висвітлюють основі теоретичні питання до міжнародної підсудності з цивільних справ, цивільного процесуального становища іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб іноземних держав, щодо судових доказів у справах з іноземним елементом порядку встановлення змісту іноземного закону, що підлягає застосуванню щодо іноземних доручень, визнання та виконання іноземних судових рішень в галузі приватного права. Методичні вказівки містять тестові завдання та практичні задачі, що сприяє поглибленню знань, ефективному застосування норм, які регулюють приватно-правові відносини, ускладнені іноземним елементом, а також національного законодавства під час практичної роботи. зокрема у сфері цивільного, господарського, трудового та ін. галузей приватно права у питаннях, що стосуються іноземного елемента. Вказівки призначені для здобувачів вищої освіти денної та заочний форми навчання закладів вищої освіти.
 • Документ
  Міжнародний комерційний арбітраж : методичні вказівки
  (Львів : Видавець Кошовий Б.-П.О., 2023) Войтович, Павло Петрович
 • Документ
  Міжнородні контракти : методичні вказівки
  (Львів : Видавець Кошовий Б.-П.О., 2023) Войтович, Павло Петрович
 • Документ
  Міжнародне інвестиційне право : методичний посібник для магістрів спеціальності 293 «Міжнародне право»
  (Львів : Видавець Кошовий Б.- П.О., 2023) Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Цибульська, Ольга Юріївна
 • Документ
  Міжнародне сімейне та спадкове право : методичний посібник для магістрів спеціальності 293 «Міжнародне право»
  (Львів : Видавець Кошовий Б.-П.О., 2023) Цибульська, Ольга Юріївна
 • Документ
  Проблеми теорії та практики міжнародно-правової відповідальності : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Андрейченко, Світлана Сергіївна; Андрейченко, С. С.
  У навчально-методичному посібнику викладено основні питання курсу «Проблеми теорії та практики міжнародно-правової відповідальності», наведено перелік контрольних питань та тести до кожного семінарського заняття, бібліографія для підготовки до семінарських занять, питання для самостійної перевірки знань. Навчально-методичний посібник призначено для для аспірантів Національного університету «Одеська юридична академія», які вивчають дисципліну «Проблеми теорії та практики міжнародно-правової відповідальності».
 • Документ
  Конкурентне право в ЄС та Україні : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Акіменко, Юлія Олександрівна; Форманюк, Вікторія Васильївна; Харитонов, Роман Феликсович
  У навчально-методичному посібнику викладено основні аспекти конкурентного права ЄС, розкрито зміст тематики курсу, наведено робочу програму курсу, перелік контрольних питань до кожного із практичних занять, бібліографію. Навчальний посібник буде корисним для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».
 • Документ
  Взаємодія Ради Європи та України в захисті прав людини : навч.‑метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов, Р. Ф.; Акіменко, Ю. Ю.; Гриб, А. М.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Форманюк, В. В.
 • Документ
  Гармонізація правової системи України до права ЄС : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Акіменко, Юлія Олександрівна; Харитонов, Роман Феликсович
 • Документ
  Світова політика та міжнародні комунікації. Методичні вказівки
  (Видавець Кошовий Б.-П.О., 2023) Дронов, Владислав Юрійович; Dronov, Vladyslav
  Методичні вказівки містять тематичний план дисциплін, питання до практичних занять, рекомендовану літературу за темами та до курсу в цілому, завдання для самостійної роботи, питання для підготовки до заліку. У виданні висвітлено питання, пов'язані з теорією світової політики та міжнародних комунікацій, понятійно-категоріальний апарат, досліджено основних учасників міжнародних відносин та міжнародної масової комунікації та їхній інформаційний потенціал, лідерство в світовій політиці, розглянуто міжнародну співпрацю та міжнародні комунікації, дипломатію, інформаційну та професійну етику.
 • Документ
  Міжнародне право : Навчально-методичний посібник з тестовими завданнями для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання
  (Одесса : Фенікс, 2019) Аракелян, Мінас Рамзесович; Ківалова, Тетяна Сергіївна; Короткий, Тимур Робертович; Чайковський, Юрій Володимирович; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Мануїлова, Катерина Вікторівна
  У навчально-методичному посібнику викладено стислий зміст основних га­лузей міжнародного права, методичні матеріали до лекційного курсу та семінарських завдань з міжнародного права. Містяться рекомендації та авторські тестові завдання для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з дисципліни «Міжнародне право» для. вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право». Навчально-методичний посібник призначений для студентів Національного університету «Одеська юридична академія», які вивчають дисципліну «Міжнародне право» та готуються до зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».
 • Документ
  Міжнародно-правовий захист прав людини : Навчально-методичний посібник з тестовими завданнями для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання
  (Одесса : Фенікс, 2019) Аракелян, Мінас Рамзесович; Акіменко, Юлія Юріївна; Василенко, Микола Дмитрович; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Пасечник, Олена Владиславівна; Форманюк, Вікторія Василівна; Хендель, Наталія Володимирівна; Чистякова, Юлія Володимирівна
  У навчально-методичному посібнику викладено стислий зміст основних тем з міжнародно-правового захисту прав людини та методичні матеріали до лекційного курсу та семінарських завдань з міжнародно-правового захисту прав людини. Містяться рекомендації та авторські тестові завдання для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з дисципліни «Міжнародно-правовий захист прав людини» для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право». Навчально-методичний посібник призначений для студентів Національ­ного університету «Одеська юридична академія», які вивчають дисципліну «Міжнародно-правовий захист прав людини» та готуються до зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».
 • Документ
  Право Європейського Союзу : Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи для студентів бакалаврату за спеціальністю «081» Право
  (Одеса : Фенікс, 2019) Ківалов, Сергій Васильович; Аракелян, Мінас Рамзесович; Акіменко, Юлія Юріївна; Василенко, Микола Дмитрович; Гриб, Ганна Миколаївна; Жебровська, Кристина Артаківна; Кацин, Михайло Юхимович; Ромащенко, Вікторія Андріївна; Сурілова, Олена Олексіївна; Харитонов, Роман Феліксович; Чистякова, Юлія Володимирівна
  Пропонуємий навчально-методичний посібник побудований відповідно до комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни «Право Європейського Союзу» та складається з текстів лекцій, планів практичних занять, тем і завдань для самостійної роботи та списків літератури. Призначений для студентів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Міжнародне публічне та приватне право сучасності : навчально-методичний посібник
  (Львів : Видавець Кошовий Б.-П. О., 2023) Акіменко, Юлія Юріївна; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Войтович, Павло Петрович; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна
  У навчально-методичному посібнику викладено стислий зміст основних галузей міжнародного права, розкриваються основні аспекти теорії та практики міжнародно-правового регулювання відносин між державами та іншими суб’єктами міжнародного права, а також щодо імплементації міжнародно-правових зобов’язань України в національний правопорядок; зокрема приділена увага міжнародно-правовим стандартам і конституційному законодавству України про правовий статус індивіда, висвітлюється релевантність Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. та практики Європейського суду з прав людини для правової системи України. Містить рекомендації та авторські тестові завдання для підготовки до ЕДКІ з дисциплін «Міжнародне право» та «Міжнародне приватне право» за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».
 • Документ
  Філософія міжнародного права : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Аракелян, М. Р.; Бехруз, Х. Н.; Мануїлова, К. В.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Бєлогубова, О. О.; Харитонов, Р. Ф.; Гриб, Г. М.; Ківалова, Т. С.; Гребенюк, Д. О.; Цибульська, О. Ю.
  Посібник побудований за принципом вибірковості надання інформації з основних проблем філософського осмислення міжнародного права. Складається із семи тем, кожна містить: лекційні питання; питання до практичних занять; питання для самостійної роботи; теми рефератів; список рекомендованих джерел. Пропонуються тестові завдання для поточного контролю знань, перелік питань для самоперевірки. Наведено перелік інформаційних ресурсів, переважно відкритого доступу, де можна знайти корисну інформацію з питань філософського осмислення проблем міжнародного права. Призначений для здобувачів вищої освіти – аспірантам за спеціальністю 293 «Міжнародне право», а також усім, хто цікавиться питаннями філософських засад міжнародного права, історії міжнародних правових учень, політичної філософії тощо.