Навчально-методичні видання (Проект ЄС Erasmus+ (CRIMHUM))

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 9 з 9
 • Документ
  Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні
  (Одеса : Національний університет "Одеська юридична академія", 2022) Зуєв, В. В.; Зуєв, Володимир Вікторович; Zuiev, Volodymyr V.; Гловюк, І. В.; Гловюк, Ірина Василівна; Hloviuk, Iryna V.; Підгородинська, А. В.; Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Pidhorodynska, Anastasiia V.; Степаненко, А. С.; Степаненко, Андрій Сергійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Олексійович; Tuliakov, Viacheslav O.; Малахова, О. В.; Малахова, Ольга Валентинівна; Malakhova, Olha V.
  Навчальний посібник присвячено основним характеристикам міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні, аналізу профільного законодавства національного та міжнародного рівня за умов євроінтеграційних процесів. Призначено для студентів спеціальності 081 «Право», аспірантів, викладачів закладів вищої юридичної освіти, а також для суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів, представників інших юридичних професій.
 • Документ
  Кіберзлочинність та електронні докази = Cybercrime and digital evidence
  (Львів , Одеса : ЛНУ ім. Івана Франка ; Національний університет "Одеська юридична академія", 2022) Головкін, Б. М.; Holovkin, Bohdan M.; Денькович, О. І.; Денькович, Ольга Іванівна; Denkovych, Olha I.; Луцик, В. В.; Луцик, Василь Васильович; Lutsyk, Vasyl V.; Цехан, Д. М.; Цехан, Дмитро Миколайович; Tsekhan, Dmytro M.
  У навчальному посібнику розглянуто поняття кіберзлочину та кіберзлочинності, особливості запобігання кіберзлочинності, особливості методики розслідування цієї категорії кримінальних правопорушень. Окрему увагу приділено поняттю та особливостям електронних доказів, способам їх збирання та правильного процесуального оформлення результатів процесуальних дій, спрямованих на їх збирання. Нормативну базу і правозастосовну практику в посібнику проаналізовано станом на 1 жовтня 2022 року. Навчальний посібник призначений для магістрів, що навчаються за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Організована та економічна злочинність : підручник
  (Національний університет "Одеська юридична академія", 2023) Ківалов, С. В.; Ківалов, Сергій Васильович; Kivalov, Serhii; Kivalov, Sergiy V.; Kivalov, S. V.; Головкін, Б. М.; Holovkin, Bohdan M.; Головкін, Богдан Миколайович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Олексійович; Tulyakov, V. A.; Tuliakov, Viacheslav O.; Мельничук, Т. В.; Мельничук, Тетяна Володимирівна; Melnychuk, Tetiana V.; Melnychuk, Tetiana V.; Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Arkusha, Larysa I.; Маркін, В. І.; Markin, Viktor; Крикливець, Д. Є.; Крикливець, Дмитро Євгенович; Kryklyvets, D.
  Цей підручник присвячений комплексному дослідженню зв'язку між організованою злочинністю, економічними зловживаннями та порушенням прав людини в сучасних умовах. Він заглиблюється в заплутану павутину організованої злочинності та економічної експлуатації, яка часто виникає в розпал збройного конфлікту. У ньому розглядаються різні злочинні мережі, які заробляють на безладі та відсутності ефективного управління, що породжує війна, - від торгівлі зброєю та контрабанди наркотиків до торгівлі людьми та відмивання грошей.
 • Документ
  Переговори і медіація у кримінальному провадженні
  (Львів, 2022) Гловюк, І. В.; Лапкін, А. В.; Мазур, М. Р.; Нор, В. Т.; Торбас, О. О.; Туманянц, А. Р.; Цувіна, Т. А.
  Навчальний посібник допоможе майбутнім фахівцям ознайомити- ся з теорією та практикою одних із найпоширеніших альтернативних способів вирішення конфліктів (спорів) – переговорами і медіацією, сприятиме у їх розумінні та застосуванні у кримінальному провадженні. Нормативна база і правозастосовна практика в посібнику аналізуються станом на 1 жовтня 2022 року. Посібник призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю 081 «Право», аспірантів, викладачів закладів вищої юридичної освіти, а також для суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів, представників інших юридичних професій.
 • Документ
  Навчальна програма: "Робоче місце слідчого, детектива та дізнавача"
  (Одеса : Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», 2022) Ульянова, Галина Олексіївна; Аркуша, Лариса Ігорівна; Торбас, Олександр Олександрович; Завтур, Віктор Андрійович; Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Шилін, Деніс Вікторович; Пожар, Вадим Георгійович; Цехан, Дмитро Миколайович; Сидорчук, Владислав Васильович; Федчун, Наталья Олександрівна; Волошина, Владлена Костянтинівна; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Горбачова, Ірина Михайлівна; Гриневич, Вікторія Юріївна; Дикий, Олег Вікторович; Логінова, Наталія Іванівна
  Навчальна програма «Робоче місце слідчого, детектива та дізнавача» призначена для організації роботи студента з інформаційними базами (нормативно-правова інформація, процесуальні документи, навчально-методичне забезпечення тощо) та дозволяє оптимізувати виконання основних завдань, пов’язаних з роботою слідчого, детектива та дізнавача при проведенні досудового розслідування в умовах, наближених до реальних. При розробці навчальної програми «Робоче місце слідчого, детектива та дізнавача» використовувались методичні рекомендації та позитивний досвід роботи слідчих підрозділів Національної поліції України та органів прокуратури України, наукові розробки вчених Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Міжнародні стандарти прав людини у кримінальному праві: компаративна перспектива = Human rights from a comparative criminal law perspective
  (Одеса : Гельветика, 2022) Лук’янов, Дмитро Васильович; Лук’янов, Д. В.; Lukianov, Dmytro V.; Марін, Олександр Костянтинович; Марін, О. К.; Marin, Oleksandr K.; Сень, Ірина Зеновіївна; Сень, І. З.; Sen, Iryna Z.; Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Tuliakov, Viacheslav O.; Уварова, Олена Олександрівна; Уварова, О. О.; Uvarova, Olena O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I.; Шостак, Олена Миколаївна; Шостак, О. М.; Shostak, Olena M.
  В посібнику розглядаються міжнародні стандарти прав людини у кримінальному праві в глобальному, регіональному та локальному контекстах із застосуванням компаративної перспективи; окрема увага приділена питанню прав людини в часи конфлікту в кримінально-правовому вимірі. Світоглядні підходи до палітри юрисдикційних повноважень з кримінально-правового захисту прав людини та принципів кримінального права, поєднані з практично-орієнтованими дидактичними матеріалами, покликані сприяти розвитку кримінальної юстиції, орієнтованої на права людини, та вдосконалювати фахову юридичну підготовку користувачів посібника. Посібник призначений для магістрів, що навчаються за спеціальністю 081 «Право»
 • Документ
  Європейське кримінальне право та процес = European Criminal Law and Procedure : посібник
  (Одеса : Гельветика, 2022) Бонфіс, Ф.; Bonfis, F.; Кателан, Н.; Katelan, N.; Крюссманн, Т.; Kriussmann, T.; Соулоу, К.; Soulou, K.; Шведас, Г.; Shvedas, H.
  Навчальний посібник присвячено засадам європейського кримінального права та процесу, дії кримінального права в просторі та часі, загальну частину матеріального кримінального права, окремим сферам реформи кримінального права, потерпілим у кримінальному провадженні, відновному правосуддю у кримінальних справах, угодам шляхом переговорів як альтернативі покаранню. Призначено для студентів спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», аспірантів, викладачів закладів вищої юридичної освіти, а також для суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів, представників інших юридичних професій.
 • Документ
  Кримінальна політика у сфері покарань = Criminal Policy in the Sphere of Sentencing
  (Одеса Видавництво «Гельветика», 2022) Головкін, Богдан Миколайович; Головкін, Б. М.; Holovkin, Bohdan M.; Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Tuliakov, Viacheslav O.; Бурдін, Володимир Миколайович; Бурдін, В. М.; Burdin, Volodymyr M.; Романов, М. В.; Romanov, M. V.; Сень, Ірина Зеновіївна; Сень, І. З.; Sen, Iryna Z.; Хильченко (Макаренко), Анастасія Сергіївна; Хильченко (Макаренко), А. С.; Khylchenko (Makarenko), Anastasiia S.
  Навчальний посібник присвячено засадам державної політики у сфері покарань, аналізу профільного законодавства, наукових підходів щодо змісту, цілей і системи покарань за кримінальним правом України, методології призначення покарань та механізму виконання покарань, з урахуванням практики ЄСПЛ. Надано характеристику видів покарань за кримінальним правом України, розглянуто проблеми удосконалення системи покарань у світлі проєкту нового Кримінального кодексу України, а також удосконалення порядку виконання покарань і здійснення пробації органами та установами Державної кримінально-виконавчої служби України. Призначено для студентів спеціальності 081 «Право», аспірантів, викладачів закладів вищої юридичної освіти, а також для суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів, представників інших юридичних професій.
 • Документ
  Етика прокурора, судді, слідчого : навчальний посібник = Ethics of public prosecutor, judge, investigator
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023) Гуртієва, Людмила Миколаїівна; Гуртієва, Л. М.; Hurtiieva, Liudmyla M.; Капліна, Оксана Володимирівна; Капліна, О. В.; Kaplina, Oksana V.; Лапкін, Андрій Васильович; Лапкін, А. В.; Lapkin, Andrii V.; Мазур, Марта Романівна; Мазур, М. Р.; Mazur, Marta R.; Слюсарчук, Христина Ростиславівна; Слюсарчук, Х. Р.; Sliusarchuk, Khrystyna R.
  Навчальний посібник присвячено питанням професійної етики судді, прокурора та слідчого. Викладаються загальні положення професійної етики та її особливості щодо представників різних юридичних професій у сфері кримінальної юстиції. Окрема увага приділяється міжнародним стандартам етики судді, прокурора та слідчого, а також гармонізації з ними національного законодавства України. Докладно аналізуються правила етичної поведінки судді, прокурора та слідчого у їхній професійній діяльності та поза службою. Розглядаються проблеми відповідальності судді, прокурора та слідчого за порушення правил професійної етики та поведінки. Призначено для студентів спеціальності 081 «Право», аспірантів, викладачів закладів вищої юридичної освіти, а також для суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів, представників інших юридичних професій.