Туляков Вячеслав Олексійович | Viacheslav Tuliakov | Туляков Вячеслав Алексеевич

Постійний URI для цього зібранняВячеслав Туляков д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрНУ, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія», Одеса, Україна; професор-дослідник Інституту Європейського та міжнародного кримінального права університету Кастілья Ла Манчі, Сьюдад-Реал, Іспанія; гостьовий професор університету "IE", Мадрид, Іспанія; суддя ad hoc Європейського суду з прав людини по справам на користь Укрaїни.Сфера наукових інтересів : міжнародна та європейська кримінальна політика, права людини, кримінальне право та кримінальний закон, кримінально-правові засоби, кримінологія, віктимологія, поводження з жертвами злочинів.Prof.Dr.hab. Vіacheslav Tulіakov, National University "Odessa Law Academy" (Ukraine), Institute of European and International Criminal Law of University of Castilla La Mancha visiting researcher, "IE University" adjunct faculty visiting professor (Spain), ECHR Judge ad hoc for the cases in favour of Ukraine.Research interest: international criminal policy and justice, criminal policy and development, victims' rights, human rights protection and philosophy of criminal law and justice.ORCID https:// orcid.org/0000-0002-2716-7244

ResearcherID: H-6892-2018

e-mail: tuliakov@onua.edu.ua

https://www.linkedin.com/in/viacheslav-tuliakov-a2a9b333/

https://www.youtube.com/channel/UC2sdU6gENs5WK5NunA5Kofg

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 188
 • Документ
  Проблемы теории уголовной ответственности и наказания : Методические указания, планы практических занятий и программа спецкурса
  (Одесса : «Юридична література», 2001) Багрій-Шахматов, Леонід Васильович; Туляков, В'ячеслав Олексійович
 • Документ
  Первый международный причерноморский социально-девиантологический симпозиум по криминологии
  (Одеса, 1996) Багрій-Шахматов, Леонід Васильович; Туляков, В'ячеслав Олексійович
 • Документ
  Виктимизация как криминогенный фактор
  (Одеса, 1995) Багрій-Шахматов, Леонід Васильович; Туляков, В'ячеслав Олексійович
 • Документ
  Українське майбутнє піднесення до європейського кримінального права: від апроксимації криміналізації до гармонізації санкцій
  (Одеса : ПРЦ НАПрН України, 2022) Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Tuliakov, Viacheslav O.
 • Документ
  Принципи пеналізації у контексті апроксимації європейського законодавства
  (Харків : Право, 2023) Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O.; Tulyakov, Vyacheslav A.
 • Документ
  Леонід Багрій-Шахматов: вчений, вчитель, громадянин
  (2018) Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O.; Tulyakov, Vyacheslav A.
  Стаття присвячена видатному вченому Леоніду Васильовичу Багрій-Шахматову, творцю наукової школі фахівців у галузі кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права.
 • Документ
  Віктимологічні засади кримінального права України: на шляху до апроксимаціі міжнародних стандартів
  (2023) Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O.; Tulyakov, Vyacheslav A.
  Конституція України однозначно визначає життя і здоров'я людини як найвищу соціальну цінність, покладаючи на державу обов'язок відшкодування шкоди, завданої злочинними діяннями. Стаття 1177 Цивільного кодексу України закріплює право потерпілих на відшкодування шкоди, завданої їм кримінальним правопорушенням. Незважаючи на це конституційне зобов'язання, в українському законодавстві існує значна прогалина щодо комплексних заходів з відшкодування шкоди та реституції жертвам злочинів. Ця прогалина зумовлює необхідність запровадження нових правових заходів для забезпечення справедливого ставлення до потерпілих у національному правовому полі. Нагальність цього питання посилюється поточними військовими діями в Україні, що спонукає до критичного узгодження національного законодавства з відповідними міжнародними угодами. Щоб заповнити цю прогалину, було проведено аналіз міжнародних та європейських правових принципів з метою виведення основоположних концепцій для віктимологічного підходу в українському кримінальному праві. Вивчення цих зовнішніх правових рамок має на меті інформувати законодавця, сприяючи створенню більш справедливого та інклюзивного правового середовища для жертв кримінальних правопорушень в Україні, особливо в контексті поточних викликів, що стоять перед країною, та необхідності гармонізації з міжнародними стандартами. У світлі нагальної потреби посилити права та захист, що надаються жертвам злочинів, запропоновані правові заходи спрямовані на усунення існуючих прогалин в українському законодавстві. Спираючись на міжнародні та європейські правові принципи, вони мають на меті створити надійну основу, яка не лише компенсує жертвам злочинів завдану шкоду, але й гарантує дотримання їхніх прав протягом усього процесу кримінального судочинства. Бойові дії, що тривають в Україні, слугують суворим нагадуванням про нагальну необхідність посилення правових норм, які захищають і відшкодовують збитки потерпілим. Приведення законодавства у відповідність до міжнародних стандартів не лише покращить внутрішній правовий ландшафт, але й посилить відданість України правам людини та правосуддю перед обличчям безпрецедентних викликів. Оскільки країна прагне до стійкості перед лихоліттям, всеосяжна віктимологічна база, що ґрунтується на глобальних правових принципах, має вирішальне значення для побудови справедливого та інклюзивного суспільства.
 • Документ
  Режими кримінально-правового регулювання: від (синергії до емерджентності)
  (Дніпро : ДДУВС, 2023) Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O.; Tulyakov, Vyacheslav A.
 • Документ
  Принцип рівності та режими кримінально-правового регулювання
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Tuliakov, Viacheslav O.
 • Документ
  Апроксимація кримінального права України у контексті законодавчої роботи ЄС: перспективи та методи
  (Харків : Право, 2023) Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O.; Tulyakov, Vyacheslav A.
  Апроксимація українського кримінального права в контексті законодавчої роботи ЄС – це складний і багатовимірний процес, спрямований на зближення правових систем України та Європейського Союзу у сфері кримінальної юстиції. Він передбачає науковий підхід, який охоплює правовий аналіз, порівняльні дослідження та запозичення найкращих практик для гармонізації українського законодавства зі стандартами та принципами ЄС. У статті досліджуються перспективні напрямки та методологія наближення кримінального права України до права ЄС. Це робиться з метою сприяння сумісності, співробітництву та гармонізації між правовими системами України та ЄС, зокрема у сфері кримінального правосуддя. Процес апроксимації передбачає різні перспективи та методи. По-перше, він вимагає всебічного аналізу директив, регламентів та інших правових інструментів ЄС, які стосуються кримінального права. Крім того, процес апроксимації передбачає прийняття та імплементацію найкращих практик і правових норм ЄС. Це може вимагати внесення змін або створення нових законів, підзаконних актів і процедур для приведення їх у відповідність до стандартів ЄС. Застосовувані методи включають розробку законопроєктів, аналіз судової практики, консультації з інституціями ЄС.З наукової точки зору, процес починається з поглибленого аналізу правових інструментів ЄС, включаючи директиви, регламенти та прецедентне право з метою визначення основоположних принципів та вимог, які необхідно включити в українське кримінальне законодавство. Цей аналіз включає вивчення правових концепцій, визначень і процесуальних гарантій для забезпечення сумісності між двома правовими системами. Крім того, наукові дослідження та порівняльні студії відіграють вирішальну роль у процесі зближення. Вчені-юристи та експерти проводять порівняльний аналіз кримінального права України та ЄС, вивчаючи подібності та відмінності, виявляючи прогалини та сфери, що потребують удосконалення, а також пропонуючи необхідні поправки або нове законодавство для приведення українського законодавства у відповідність до стандартів ЄС. Крім того, науковий аспект процесу апроксимації передбачає застосування суворих методологій розробки законопроєктів, оцінки впливу та механізмів оцінювання. Ці методології спрямовані на забезпечення ефективності, узгодженості та пропорційності законодавчих змін, а також на оцінку їхнього впливу на різні зацікавлені сторони, такі як правоохоронні органи, судова система та громадянське суспільство. Таким чином, наближення українського кримінального законодавства до законодавства ЄС включає в себе наукові методології, такі як правовий аналіз, порівняльні дослідження та формування політики на основі фактичних даних. Воно спрямоване на гармонізацію українського законодавства зі стандартами ЄС за допомогою обґрунтованого та системного підходу, який забезпечує сумісність, ефективність та узгодженість між правовими системами. Такий науковий підхід підвищує довіру та легітимність процесу наближення і сприяє загальному розвитку кримінальної юстиції в Україні.
 • Документ
  Criminal legislation
  (Одеса : Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», 2023) Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O.; Tulyakov, Vyacheslav A.
 • Документ
  Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні
  (Одеса : Національний університет "Одеська юридична академія", 2022) Зуєв, В. В.; Зуєв, Володимир Вікторович; Zuiev, Volodymyr V.; Гловюк, І. В.; Гловюк, Ірина Василівна; Hloviuk, Iryna V.; Підгородинська, А. В.; Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Pidhorodynska, Anastasiia V.; Степаненко, А. С.; Степаненко, Андрій Сергійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Олексійович; Tuliakov, Viacheslav O.; Малахова, О. В.; Малахова, Ольга Валентинівна; Malakhova, Olha V.
  Навчальний посібник присвячено основним характеристикам міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні, аналізу профільного законодавства національного та міжнародного рівня за умов євроінтеграційних процесів. Призначено для студентів спеціальності 081 «Право», аспірантів, викладачів закладів вищої юридичної освіти, а також для суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів, представників інших юридичних професій.
 • Документ
  Організована та економічна злочинність : підручник
  (Національний університет "Одеська юридична академія", 2023) Ківалов, С. В.; Ківалов, Сергій Васильович; Kivalov, Serhii; Kivalov, Sergiy V.; Kivalov, S. V.; Головкін, Б. М.; Holovkin, Bohdan M.; Головкін, Богдан Миколайович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Олексійович; Tulyakov, V. A.; Tuliakov, Viacheslav O.; Мельничук, Т. В.; Мельничук, Тетяна Володимирівна; Melnychuk, Tetiana V.; Melnychuk, Tetiana V.; Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Arkusha, Larysa I.; Маркін, В. І.; Markin, Viktor; Крикливець, Д. Є.; Крикливець, Дмитро Євгенович; Kryklyvets, D.
  Цей підручник присвячений комплексному дослідженню зв'язку між організованою злочинністю, економічними зловживаннями та порушенням прав людини в сучасних умовах. Він заглиблюється в заплутану павутину організованої злочинності та економічної експлуатації, яка часто виникає в розпал збройного конфлікту. У ньому розглядаються різні злочинні мережі, які заробляють на безладі та відсутності ефективного управління, що породжує війна, - від торгівлі зброєю та контрабанди наркотиків до торгівлі людьми та відмивання грошей.
 • Документ
  War, Crime, Victimology, Human Rights and Criminal Justice Holistic Approach
  (Księgarnia Akademicka Publishin, 2023) Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O.; Tulyakov, Vyacheslav A.
  International and national substantial criminal law protects human rights and maintains a balance between people’s security and the state’s apparatus. New hybrid and aggressive war challenges necessitate understanding the stability of criminal legal form and social care amidst evolving public and social relations. By analyzing crime and abuse of power tendencies, we can challenge social control schemes related to international society, the state, perpetrators, victims, and civil society attitudes. This article explores the interrelationships among war consequences, crime, modern victimology, human rights, and criminal justice, using a holistic approach grounded in human rights discourse. It highlights the integration of international and national means within modern criminal justice to safeguard victims from crime and abuse of power at individual and collective levels. The article particularly focuses on the interplay between war and crime, fragmentation of international criminal law, victims’ reparations, and criminal policy development.
 • Документ
  Template syllabus «Trends in criminal policy: (dis) organising the chaos»
  (Ciudad Real, 2023) Tulyakov, Vyacheslav A.; Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.
 • Документ
  Trends in criminal policy: (dis) organising the chaos. Execute cannot have mercy (where is the comma). Crime vs state, state vs crime. Decriminalisation
  (Ciudad Real, 2023) Туляков, В. О.; Tuliakov, Viacheslav O.; Туляков, Вячеслав Алексеевич
  • Principles of effective penalization • United against… Towards new system of security • Sanctions vs cash flows • Compensate and restitute not prosecute • And sun always rises (how to prosecute criminals effectively
 • Документ
  Trends in criminal policy: (dis) organising the chaos. Criminalisation vs decriminalisation (cultural approach)
  (Ciudad Real, 2023) Tuliakov, Viacheslav O.; Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.
  • Monotheism and criminal policy (e.g., Judaism, Christianity, Islam, Buddhism, Gandhian) • New world order after Mordor Hybrid criminalization • (Narratives of criminalization) Media and parties. Dark IR and hidden circles • The rise of Organized transnational crime and Weak state.
 • Документ
  Trends in criminal policy: (dis) organising the chaos. Criminalisation vs decriminalisation (institutional approach)
  (Ciudad Real, 2023) Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Олексійович; Tuliakov, Viacheslav O.
  • The state as a criminal • Territories under official control (effective governance and occupation) • Substabtional criminal law in search of balance between security of people and state`s security • Civil society, mad printer politics and criminal law
 • Документ
  Trends in criminal policy: (dis) organising the chaos. European criminal policy (how to lisbonize criminality)
  (Ciudad Real, 2023) Tuliakov, Viacheslav O.; Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.
  • Europeisation of criminal law • European Crimes • Principles of criminalization (EU criminal directives) • Who framed our friendship. Sanctions not confiscations • Need help and urge to be helpless. Towards EU victims protection policy
 • Документ
  Trends in criminal policy: (dis) organising the chaos. International criminal policy
  (Ciudad Real, 2023) Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, Вячеслав Олексійович
  • Concept of international and transnational crimes. • Globalization and the Risk Society • Victims of transnational crimes • SDG-s and criminal policy • Rome statute and ad-hoc tribunals

Детальніше ...