Пасечник Олена Владиславівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 17 з 17
 • Документ
  Інституціональне право Європейського Союзу : навчально-методичний посібник
  (Львів: Видавець Кошовий Б.-П.О., 2023) Канєнберг-Сандул, О. К.; Пасечник, О. В.; Форманюк, В. В.; Харитонов, Р. Ф.
  У навчально-методичному посібнику викладено стислий зміст правових засад та розвитку інституційної системи Європейського Союзу, правового статусу Європейського Паламенту, Ради Європейського Союзу, Європейської Ради, Європейської Комісії, Суду ЄС, Рахункової Палати ЄС та Європейського Центрального Банку як інститутів ЄС, а також аналіз діяльності деяких органів та агентств, які впливають на процес прийняття рішень та реалізацію політик ЄС, методичні матеріали до лекційного курсу та практичних завдань з інституціонального права ЄС. Навчально-методичний посібник призначений для студентів Національного університету «Одеська юридична академія», які вивчають дисципліну «Інституціональне право Європейського Союзу».
 • Документ
  Міжнародно-правовий захист прав людини : навчально-методичний посібник з тестовими завданнями для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання
  (Одесса : Фенікс, 2019) Аракелян, Мінас Рамзесович; Акіменко, Юлія Юріївна; Василенко, Микола Дмитрович; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Пасечник, Олена Владиславівна; Форманюк, Вікторія Василівна; Хендель, Наталія Володимирівна; Чистякова, Юлія Володимирівна
  У навчально-методичному посібнику викладено стислий зміст основних тем з міжнародно-правового захисту прав людини та методичні матеріали до лекційного курсу та семінарських завдань з міжнародно-правового захисту прав людини. Містяться рекомендації та авторські тестові завдання для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з дисципліни «Міжнародно-правовий захист прав людини» для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право». Навчально-методичний посібник призначений для студентів Національ­ного університету «Одеська юридична академія», які вивчають дисципліну «Міжнародно-правовий захист прав людини» та готуються до зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».
 • Документ
  Право Європейського Союзу : навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи для студентів бакалаврату за спеціальністю «081» Право
  (Одеса : Фенікс, 2019) Ківалов, Сергій Васильович; Аракелян, Мінас Рамзесович; Акіменко, Юлія Юріївна; Василенко, Микола Дмитрович; Гриб, Ганна Миколаївна; Жебровська, Кристина Артаківна; Кацин, Михайло Юхимович; Ромащенко, Вікторія Андріївна; Сурілова, Олена Олексіївна; Харитонов, Роман Феліксович; Чистякова, Юлія Володимирівна
  Пропонуємий навчально-методичний посібник побудований відповідно до комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни «Право Європейського Союзу» та складається з текстів лекцій, планів практичних занять, тем і завдань для самостійної роботи та списків літератури. Призначений для студентів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Трансформація медичного законодавства України в умовах воєнного стану
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Пасечник, Олена Владиславівна; Пасечник, О. В.; Pasechnyk, Olena V.
 • Документ
  Міжнародно-правовий аспект трансплантації органів
  (ВД «Гельветика», 2019) Пасечник, Олена Владиславівна; Пасечник, О. В.; Пасечник, Елена Владиславовна; Pasechnyk, Olena V.
 • Документ
  The European Court of Human Rights practice in the organ and tissue transplantation sphere
  (Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019) Пасечник, Олена Владиславівна; Пасечник, О. В.; Пасечник, Елена Владиславовна; Pasechnyk, Olena V.; Pasechnyk, O. V.
 • Документ
  Міжнародно-правові стандарти прав пацієнтів
  (ПП "Фенікс", 2019) Пасечник, О. В.; Пасечник, Олена Владиславівна; Пасечник, Елена Владиславовна; Pasechnyk, Olena V.
 • Документ
  Міжнародний досвід правового регулювання обігу лікарських засобів через призму права Світової Організації Торгівлі
  (Aluna Publishing, 2018) Пасечник, Олена Владиславівна; Пасечник, О. В.; Пасечник, Елена Владиславовна; Pasechnyk, Olena V.; Хендель, Наталія Володимирівна; Хендель, Н. В.; Хендель, Наталия Владимировна; Khendel, Nataliia V.
  Introduction: The development of international legal cooperation in the field of health has largely been driven by the trade interests of states. The aim: The article analyzes the legal regulation of the circulation of medicines through the prism of the law of the World Trade Organization. Materials and methods: Using the historical legal method has allowed to analyze the genesis of legal regulation of the circulation of medicines through the prism of the law of the World Trade Organization. The dialectical method is widely used, in particular, when it comes to the issue of the ratio of market regulation of medicines circulation and public health protection, the formal logic method, in particular, in formulating the general principles, principles and methods of legal regulation in the field of medicines, as well as the systemic method, in particular, in defining the institutional component of legal regulation in the field of medicines. Review: The activities of the WTO include several areas related to health protection: international control over infectious diseases, international legal regulation of food safety (food security), tobacco control, environmental protection, international legal aspects of access and treatment of medicinal and pharmaceutical products, international legal regulation of medical services provision. Conclusions: It is proved that the right to health is a right to access to medicines. However, for many developing countries, it is problematic to obtain patents for the production of necessary medicines or to pay a license fee, which creates a barrier to the realization of the right to health.
 • Документ
  Вплив судової практики на розвиток міжнародного права : навчально–методичній посібник
  (Одесса : НУ «ОЮА», 2022) Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Канєнберг-Сандул, О. К.; Каненберг-Сандул, Оксана Константиновна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, В. В.; Форманюк, Виктория Васильевна; Formaniuk, Viktoriia V.; Пасечник, Олена Владиславівна; Пасечник, О. В.; Пасечник, Елена Владиславовна; Pasechnyk, Olena V.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Грушко, М. В.; Грушко, Мальвина Валерьевна; Hrushko, Malvina V.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Федорова, Т. С.; Федорова, Татьяна Сергеевна; Fedorova, Tetiana S.; Гриб, Ганна Миколаївна; Гриб, Г. М.; Гриб, Анна Николаевна; Hryb, Hanna M.; Харитонов, Роман Феліксович; Харитонов, Р. Ф.; Харитонов, Роман Феликсович; Kharytonov, Roman F.; Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelian, Minas R.
  У навчально–методичному посібнику викладено стислий зміст системи судових органів міжнародного значення, принципи та механізми міжнародної ад’юдикації, особливості функціонування міжнародної судової системи, порядку реалізації рішень міжнародних судових органів на міжнародному та національному рівнях, методичні матеріали до лекційного курсу та семінарських завдань з дисципліни «Вплив судової практики на розвиток міжнародного права». Навчально–методичний посібник призначений для аспірантів Національного університету «Одеська юридична академія», які вивчають дисципліну «Вплив судової практики на розвиток міжнародного права».
 • Документ
  Основні підходи щодо класифікації художньої деталі
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Пасечник, Олена Владиславівна; Пасечник, О. В.; Пасечник, Елена Владиславовна; Pasechnyk, Olena V.
 • Документ
  Стандарти організації об’єднаних націй усфері трансплантації органів і / або тканин, клітин
  (Одеса : Фенікс, 2019) Пасечник, Олена Владиславівна; Пасечник, О. В.; Пасечник, Елена Владиславовна; Pasechnyk, Olena V.
  У статті проаналізований універсальний рівень правового регулювання трансплантації органів і / або тканин, клітин у рамках Організації Об’єднаних Націй. Досліджено положення «м’якого права» Організації Об’єднаних Націй у сфері трансплантації органів і / або тканин, клітин. Розкриті положення Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 71/322 «Посилення і заохочення ефективних заходів і міжнародного співробітництва всфері донорства та трансплантації органів зметою перешкоджати і протидіяти торгівлі людьми для вилучення органів і торгівлі людськими органами» та Резолюції Генеральної Асамблеї 73/189 «Посилення і заохочення ефективних заходів і міжнародного співробітництва всфері донорства та трансплантації органів зметою попередження і припинення торгівлі людьми для вилучення органів і торгівлі людськими органами». Розглянуті сучасні виклики уміжнародно-правовому співробітництві у сфері регулювання трансплантації органів і / або тканин, клітин. У статті звертається увага надіяльність Спеціального доповідача ООН з питання про торгівлю дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії, щодо питань трансплантації органів і / або тканин, клітин. Аналізується положення Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії від 1 січня 2000 року, які застосовуються до трансплантації органів і / або тканин, клітин. Проаналізована пропозиція ООН і Ради Європи щодо розробки міжнародної конвенції з заборони торгівлі людськими органами і тканинами. Доведено, що трансплантація органів і / або тканин, клітин може слугувати як компонент уреалізації права наздоров’я, а може бути одним з найсерйозніших порушень прав людини. Від блага до злочину, це дві медалі одного явища. Саме ці дві кардинально різні сторони вимагають імперативного міжнародно-правового регулювання задля забезпечення прав людини від права на здоров’я до права на охорону від свавільної трансплантації, торгівлі органами. Встановлено, що на універсальному рівні відсутні зобов’язуючі норми у сфері трансплантації органів і / або тканин, клітин.
 • Документ
  Діяльність Генеральної Асамблеї ООН у боротьбі з поширенням COVID-19
  (Одеса : Гельветика, 2020-05-15) Пасечник, Олена Владиславівна; Пасечник, О. В.; Пасечник, Елена Владиславовна; Pasechnyk, Olena V.; Хендель, Наталя Володимирівна; Хендель, Н. В.; Хендель, Наталья Владимировна; Khendel, Natalia V.
 • Документ
  Вимоги законодавства ЄС до виробництва фармацевтичних препаратів та відповідальність їм законодавства України
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Пасечник, Олена Владиславівна; Пасечник, Елена Владиславовна; Pasechnyk, Olena V.
 • Документ
  Деятельность Совета Европы в регулировнии оборота лекарственных средств
  (Одеса : Фенікс, 2012) Пасечник, Е. В.; Pasechnyk, E.
 • Документ
  Европейская фармакопея
  (Одеса : Фенікс, 2012) Пасечник , Е. В.; Пасєчнік , Е. В.; Pasechnik, E. V.
  Автор статьи делает вывод: Европейская фармакопея – это опыт составления стандартов качества лекарственных средств, который способен защитить от фальсификаций. Данный опыт необходимо пропагандировать во всех странах Европы, не ратифицировавших данную Конвенцию о разработке Европейской фармакопеи
 • Документ
  Інтеграційно-правове регулювання обігу лікарських засобів у Європейському Союзі
  (2015) Пасечник, Олена Владиславівна; Пасечник, Елена Владиславовна; Pasechnik, Olena V.; Вишняков Олександр Костянтинович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2015. Дисертація є першим комплексним дослідженням, присвяченим інтеграційно-правовому регулюванню обігу лікарських засобів. Охарактеризовано, що схема обігу лікарських засобів охоплює фармацевтичну розробку лікарського засобу, доклінічні та клінічні дослідження, реєстрацію лікарського засобу, постреєстраційний контроль, виробництво, зберігання, роздрібну реалізацію та споживання. Визначено, що створення та функціонування єдиного внутрішнього ринку Європейського Союзу виступає основою європейської інтеграції і завдяки синергетичному ефекту ринкова інтеграція надає економічному розвитку європейських країн більш динамічного характеру. Виявлено, що одним з основних інтеграційних завдань Європейського Союзу є забезпечення в рамках єдиного внутрішнього ринку вільного руху чинників виробництва товарів та забезпечення вільної конкуренціі'у сфері їх створення та збуту, Відзначено, що процес європейської інтеграції поступово охоплює й інші, крім економічної сфери, зокрема сферу соціальну. Підтвердженням може слугувати інтеграційно-правове регулювання обігу лікарських засобів для людей у ЄС. Визначено предмет, метод, цілі, функції та особливості інтеграційно- правового регулювання обігу лікарських засобів. Розроблено пропозиції щодо забезпечення обігу лікарських засобів в Україні в аспекті правової адаптації до Європейських фармацевтичних стандартів. Показано, що національний рівень контролю не повинен дублювати міжнародний контроль, але зобов'язаний забезпечувати його присутність на національному рівні.